- Reklama -
Banner

Marihuana nie obniża motywacji i nie wywołuje paranoi – nowe badanie obala stereotypy

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie “Social Psychological and Personality Science” kwestionują dwa główne stereotypy dotyczące użytkowników marihuany: spadek motywacji oraz wzrost paranoi wśród regularnych użytkowników.

W ostatnich latach marihuana cieszy się rosnącą legalizacją i społeczną akceptacją, jednak mimo to, wiele osób wciąż postrzega ją przez pryzmat dawno utrwalonych stereotypów. Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Toronto oraz Osgoode Hall Law School w Ontario miało na celu głębsze zrozumienie codziennych doświadczeń osób regularnie używających marihuany.

Uczestnicy, dorośli użytkownicy z USA i Kanady, używający marihuany przynajmniej trzy razy w tygodniu, brali udział w badaniu za pośrednictwem platformy Reddit. Metodologia polegała na przeprowadzeniu wstępnej ankiety trwającej 30 minut oraz serii krótszych ankiet przesyłanych pięć razy dziennie przez tydzień.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Główne wyniki badania

Ilustracja cyfrowa przedstawiająca spokojną i oświeconą osobę w przytulnym wnętrzu, symbolizująca pozytywne efekty używania marihuany jak inspiracja i redukcja stresu, z subtelnymi motywami liści konopi w dekoracjach.

Odkrycia naukowców dotyczące wpływu marihuany na jej użytkowników są nie tylko fascynujące, ale również przeczą powszechnym przekonaniom. Badanie wykazało, że regularne używanie marihuany nie obniża motywacji, co jest wprost przeciwne do stereotypowego obrazu „leniwego palacza”. Uczestnicy badania często zgłaszali, że stan po spożyciu marihuany wiązał się z zwiększonymi poziomami pozytywnych emocji. Wśród nich dominowały takie uczucia jak inspiracja, które może być kluczowe dla kreatywnego myślenia i tworzenia, czy wdzięczność, co z kolei może przyczyniać się do lepszego samopoczucia psychicznego i większej ogólnej satysfakcji z życia.

Co więcej, uczestnicy badania odnotowali także zmniejszenie poziomów stresu i strachu, co może sugerować, że marihuana pełni funkcję łagodzącą w codziennym życiu osób cierpiących na przewlekły stres lub lęki. Nie mniej istotne jest obalenie mitu o zwiększonej paranoi. Badanie nie znalazło żadnych dowodów na to, że chroniczne używanie marihuany prowadzi do wzrostu podejrzliwości czy nieufności, co stoi w sprzeczności z opisami medycznymi i popularnymi wyobrażeniami.

Jednakże, badanie ujawniło także, że wśród osób, które używały marihuany szczególnie często, występowały skomplikowane zależności emocjonalne. Chociaż te osoby zgłaszały większą motywację, to równocześnie odnotowywały wzrost impulsywności i negatywnych emocji. To może sugerować, że bardzo częste używanie marihuany może mieć różnorodne skutki, które wymagają dalszych badań, by w pełni zrozumieć ich naturę i potencjalne długoterminowe konsekwencje.

Badanie oczywiście nie może ustalić, czy intensywni konsumenci okazali te emocje z powodu używania konopi indyjskich, czy też mogli zażywać marihuanę w wyniku tych uczuć.

Motywacja i marihuana

Zaskakujące może się wydawać, że przekonanie o “leniwych palaczach marihuany” to nic więcej niż mit. Badanie to rzuca nowe światło na relację między marihuaną a motywacją, przedstawiając bardziej złożony obraz niż ten, który jest często przedstawiany w mediach czy popkulturze. Rozróżnienie między różnymi rodzajami motywacji – zewnętrzną, wewnętrzną oraz introwertywną – pozwala na głębsze zrozumienie, jak marihuana wpływa na zachowania użytkowników.

Zewnętrzna motywacja dotyczy działań podejmowanych w celu osiągnięcia konkretnego wyniku lub nagrody. W przypadku częstych użytkowników marihuany nie zaobserwowano spadku tej formy motywacji. Co więcej, w niektórych przypadkach badania wykazały nawet zwiększenie motywacji zewnętrznej, co oznacza, że użytkownicy byli skłonni do większego wysiłku, gdy spodziewali się konkretnej korzyści.

Wewnętrzna motywacja, która wynika z osobistego zainteresowania lub satysfakcji, również nie wydaje się być negatywnie dotknięta przez używanie marihuany. Użytkownicy zgłaszali, że czują się równie zaangażowani i skupieni na swoich zadaniach, jeśli nie bardziej, co jest przeciwieństwem do stereotypowego obrazu apatycznych konsumentów.

Najbardziej intrygujące są jednak wyniki dotyczące motywacji introjektowanej, gdzie działania są motywowane przez poczucie obowiązku lub winy. Tu marihuana miała minimalny, ale zauważalny negatywny wpływ, zmniejszając nieco tę formę motywacji. Użytkownicy byli mniej skłonni robić rzeczy z poczucia, że “powinni” je wykonać, co może wskazywać na zmniejszoną presję społeczną lub większą swobodę w podejmowaniu decyzji.

Wpływ na emocje

Regularne używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem pozytywnych emocji u jej użytkowników. Badania pokazują, że osoby, które regularnie sięgają po konopie, często doświadczają wzrostu uczuć takich jak radość, inspiracja czy zdumienie. To zjawisko ma znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie, gdyż pozytywne emocje mogą przyczyniać się do lepszego samopoczucia psychicznego, zwiększonej kreatywności i ogólnej satysfakcji z życia. Użytkownicy marihuany opisują, że stan po użyciu substancji pomaga im zredukować stres oraz zmniejszyć poziom lęku, co jest szczególnie cenne w sytuacjach zwiększonego napięcia emocjonalnego.

Jednakże, wyniki badań wskazują także na mniej pozytywny obraz wśród osób, które używają marihuany bardzo często, czyli kilka razy dziennie. W tej grupie użytkowników zauważalny jest wzrost negatywnych emocji takich jak strach, gniew czy poczucie wstydu. Zjawisko to może być powiązane z mechanizmami psychicznymi, które przy bardzo częstym używaniu marihuany mogą prowadzić do przejściowego nasilenia negatywnych stanów emocjonalnych. Co istotne, te negatywne emocje często mają średnie do dużych rozmiarów efektów, co sugeruje, że mogą mieć znaczący wpływ na codzienne życie użytkowników.

Samoregulacja pod wpływem marihuany

Marihuana wpływa na różne aspekty samoregulacji, co jest szczególnie widoczne w kontekście cech takich jak kontrola impulsów, porządkowość i uczciwość. Badania wskazują, że nawet jeśli używanie marihuany nie obniża motywacji czy odpowiedzialności, to jednak może prowadzić do pewnych trudności w zakresie zarządzania własnym zachowaniem.

Kontrola impulsów jest jednym z kluczowych elementów samoregulacji, umożliwiająca odroczenie gratyfikacji i hamowanie działań, które mogą być niekorzystne w dłuższej perspektywie. Użytkownicy marihuany zgłaszają obniżenie tej zdolności, co objawia się zwiększoną impulsywnością. To może prowadzić do problemów z podejmowaniem przemyślanych decyzji, co w codziennym życiu przejawia się podejmowaniem ryzykownych działań bez wystarczającego zastanowienia, na przykład w kontekście finansowym czy interpersonalnym.

Porządkowość, która wiąże się z organizacją i planowaniem swojego otoczenia oraz działań, także może ucierpieć. Użytkownicy marihuany często zgłaszają trudności z utrzymaniem organizacji w swoim życiu osobistym i zawodowym, co może prowadzić do problemów z terminowością czy zarządzaniem zobowiązaniami. To z kolei może wpływać na ich efektywność w pracy czy w nauce, ograniczając ich zdolność do osiągania wyznaczonych celów.

Uczciwość, rozumiana jako przestrzeganie zasad moralnych i społecznych, także może zostać zakłócona. Badania wskazują, że użytkownicy marihuany mogą mieć tendencję do mniejszej gotowości do przestrzegania norm i reguł, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zachowań nieetycznych czy nawet przestępczych.

Efekt braku kaca

Jednym z interesujących odkryć dotyczących efektów używania marihuany jest brak długotrwałych negatywnych skutków po jej spożyciu, powszechnie znanych jako “kac”. W przeciwieństwie do alkoholu, który może prowadzić do znaczącego pogorszenia samopoczucia dzień po spożyciu, w tym bólu głowy, nudności czy ogólnego osłabienia, marihuana nie wywołuje podobnych objawów. Użytkownicy marihuany zazwyczaj nie doświadczają żadnych negatywnych skutków kilka godzin po jej użyciu ani na początku następnego dnia.

Brak “kaca” po marihuanie może przyczyniać się do jej percepcji jako substancji o mniej szkodliwym profilu w porównaniu do alkoholu, co jest istotne w kontekście debat o jej legalizacji i regulacji. To odkrycie podkreśla różnice w wpływie różnych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka i może wpłynąć na podejście do polityki zdrowotnej oraz edukacji na temat substancji psychoaktywnych.

Motywy używania marihuany

Motywacje stojące za używaniem marihuany są różnorodne i złożone, co wpływa na jej społeczną percepcję oraz aspekty prawne związane z regulacją tej substancji. Badania wykazały, że użytkownicy sięgają po marihuanę nie tylko dla relaksu czy rozrywki, ale również w celu osiągnięcia konkretnych korzyści psychologicznych i funkcjonalnych, takich jak zwiększenie kreatywności i koncentracji.

Użytkownicy często wskazują, że marihuana stymuluje ich procesy twórcze, umożliwiając innowacyjne myślenie i generowanie nowych pomysłów. Dzieje się tak, ponieważ substancja ta może wpływać na zmianę sposobu postrzegania i przetwarzania informacji, co jest szczególnie cenione przez osoby pracujące w kreatywnych zawodach, takich jak artyści, pisarze czy muzycy.

Innym istotnym motywem używania marihuany jest poprawa koncentracji. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że w stanie po spożyciu marihuany łatwiej jest im się skupić na wykonywaniu zadań wymagających długotrwałej uwagi. To może być związane z subiektywnym odczuciem zmniejszenia stresu i lęku, co pozwala na lepsze skupienie na zadaniu i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy.

Dyskusja i implikacje wyników

Wyniki tego badania pokazują, że niektóre negatywne stereotypy mogą wynikać nie tyle z rzeczywistych efektów substancji, ile z zakorzenionych stereotypów i kryminalizacji użytkowników zioła. Dlatego też konieczne jest przewartościowanie zarówno społecznego, jak i naukowego podejścia do marihuany.

Zrozumienie, że codzienne doświadczenia użytkowników marihuany mogą być pozytywne i nie wpływać negatywnie na ich motywację, powinno prowadzić do dalszych badań, które mogą odkryć nowe zastosowania terapeutyczne tej substancji, zwłaszcza w kontekście zarządzania stresem i lękiem. Ponadto, wyniki te mogą przyczynić się do zmiany w polityce narkotykowej, która zamiast kryminalizacji i stygmatyzacji, będzie opierać się na dowodach naukowych i podejściu zorientowanym na zdrowie i dobrostan użytkowników.

Podsumowanie i zakończenie

Mimo wartościowych wniosków, autorzy badania podkreślają również jego ograniczenia, takie jak selekcja uczestników z for internetowych skupiających entuzjastów marihuany, co może nie odzwierciedlać pełnego spektrum doświadczeń wszystkich użytkowników. W przyszłości niezbędne będzie przeprowadzenie dalszych badań, które pozwolą na pełniejsze zrozumienie zarówno korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń związanych z regularnym używaniem marihuany.

Badanie przeprowadzone przez kanadyjski zespół naukowców stanowi istotny krok w demistyfikacji wpływu marihuany na codzienne życie użytkowników. Rozprawa z utartymi stereotypami otwiera drogę do bardziej zrównoważonej i opartej na dowodach dyskusji na temat marihuany. W miarę jak społeczeństwo ewoluuje, tak również muszą ewoluować nasze podejścia badawcze, które powinny w pełni doceniać zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyka związane z jej używaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Bongo gigant 90cm

  Bongo Gigant 90 cm / 4 mm

  279 
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 

Mogą Cię zainteresować