- Reklama -
Banner

Używanie marihuany przed zaśnięciem prowadzi do lepszej jakości snu

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie wpływem marihuany i alkoholu na różne aspekty życia codziennego. W szczególności zwraca się uwagę na sposób, w jaki te substancje psychoaktywne mogą wpływać na jakość snu. Rozumienie tej dynamiki staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno marihuana, jak i alkohol są powszechnie dostępne i często wykorzystywane jako środki łagodzące stres i poprawiające sen.

Badanie opublikowane w journal Drug and Alcohol Review, podejmuje ważne zadanie zbadania wpływu marihuany i alkoholu – używanych osobno lub w kombinacji – na jakość snu u osób używających marihuany do radzenia sobie z lękiem. Celem jest nie tylko zrozumienie indywidualnych efektów każdej z tych substancji, ale także analiza ich wzajemnych interakcji i wpływu na sen. Znaczenie tego badania podkreśla fakt, że problemy ze snem oraz zaburzenia lękowe są powszechne w populacji ogólnej, co sprawia, że wyniki mogą mieć szerokie implikacje dla zdrowia publicznego.

Badanie to wpisuje się w szerszy kontekst badań nad wpływem substancji psychoaktywnych na zdrowie i dobre samopoczucie. W kontekście rosnącej legalizacji marihuany i powszechności stosowania alkoholu, zrozumienie ich wpływu na sen ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych strategii leczenia zaburzeń snu i lęku, a także dla informowania opinii publicznej i tworzenia polityki zdrowotnej.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Metodologia badań

Badanie przeprowadzono na grupie 347 osób, które zgłosiły objawy lęku. Uczestnicy rekrutowani byli z okolicy Boulder w stanie Kolorado. Kryteria włączenia do badania obejmowały: wiek w przedziale od 21 do 70 lat, wynik w Skali Ogólnego Lęku (Generalised Anxiety Scale) wynoszący co najmniej 5 punktów oraz wcześniejsze używanie marihuany i zamiar stosowania jej w celu łagodzenia lęku. Uczestnicy nie mogli jednocześnie stosować innych leków psychotropowych, leków przeciwwirusowych ani innych substancji psychoaktywnych, co potwierdzono za pomocą badania moczu i pomiaru zawartości alkoholu we krwi.

Po kwalifikacji do badania uczestnicy przez 30 dni prowadzili dziennik, w którym codziennie odnotowywali jakość swojego snu oraz używanie marihuany i alkoholu. Każdy uczestnik mógł samodzielnie wybrać formę marihuany (kwiaty lub jadalne formy), którą miał używać podczas badania. Uczestników losowo przydzielono do grup używających marihuany o dominującej zawartości THC, CBD lub zrównoważonej zawartości THC/CBD. Produkt do badań nabywano w lokalnej aptece. Dzienniki wypełniano za pomocą systemu REDCap, z wykorzystaniem codziennych e-maili, które uczestnicy otrzymywali przez okres 30 dni.

Głównym obszarem zainteresowania była jakość snu, którą uczestnicy oceniali w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najgorszy sen, a 10 najlepszy. Do pomiarów jakości snu wykorzystano Pittsburgh Sleep Quality Index, kwestionariusz samoopisowy składający się z 19 pytań oceniających jakość snu i zakłócenia snu w ciągu ostatniego miesiąca. Dodatkowo, w badaniu uwzględniono czynniki demograficzne, takie jak płeć, wiek, rasa, poziom wykształcenia, status zatrudnienia oraz objawy lęku, mierzone za pomocą subskali lęku z Depression Anxiety Stress Scales (21 pytań).

Wpływ używania marihuany na jakość snu

Wyniki badania wykazały, że jakość snu była lepsza po dniach, kiedy uczestnicy używali wyłącznie marihuany, w porównaniu z dniami, kiedy nie używali żadnej substancji lub kiedy używali zarówno marihuany, jak i alkoholu. Uczestnicy zgłaszali lepszą jakość snu po dniach stosowania tylko marihuany oraz po dniach współużywania marihuany i alkoholu (β: 0,342, p < 0,001), natomiast nie zaobserwowano pozytywnego wpływu na jakość snu po dniach używania wyłącznie alkoholu.

Dodatkowo, przeprowadzono analizę, aby zrozumieć, jak częstotliwość używania marihuany i alkoholu wpływa na jakość snu. Wyniki wykazały, że osoby częściej używające marihuany doświadczały lepszej jakości snu po dniach używania tylko tej substancji, w porównaniu z dniami nie używania żadnej substancji. To odkrycie wskazuje na możliwy efekt przyzwyczajenia do marihuany, gdzie regularne stosowanie może prowadzić do poprawy odczuwanej jakości snu.

Te wyniki są istotne, ponieważ potwierdzają korzystny wpływ marihuany na sen, szczególnie w kontekście lęku. Badanie to dostarcza nowych informacji o złożonych interakcjach między używaniem marihuany, alkoholu oraz jakością snu, co ma szczególne znaczenie dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe. Wskazuje to na potencjalne korzyści płynące z używania marihuany jako narzędzia do poprawy jakości snu, szczególnie w grupie osób z objawami lęku, gdzie jakość snu jest często obniżona.

Interpretacja wyników

Wyniki badania wskazują na istotne różnice w wpływie marihuany i alkoholu na jakość snu. Stwierdzono, że marihuana może mieć pozytywny wpływ na sen, szczególnie w dniach, kiedy jest używana samodzielnie, w przeciwieństwie do alkoholu, który nie wykazał znaczącego wpływu na poprawę jakości snu. Możliwe mechanizmy tego zjawiska mogą obejmować relaksujące właściwości marihuany oraz jej wpływ na zmniejszenie lęku, co może przyczyniać się do lepszej jakości snu. Z kolei brak pozytywnego wpływu alkoholu na sen może być związany z jego ogólnymi właściwościami zakłócającymi sen, takimi jak wpływ na cykle snu REM i głęboki sen.

Ograniczenia badania

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia badania, które mogą wpływać na interpretację wyników. Jednym z nich jest brak szczegółowych danych o ilości i czasie używania marihuany i alkoholu, co uniemożliwia dokładne zrozumienie zależności dawkowania na odczuwaną jakość snu. Ponadto, jakość snu była oceniana subiektywnie przez uczestników, co może prowadzić do różnych interpretacji i subiektywnych ocen.

Implikacje dla przyszłych badań

W świetle tych wyników istotne jest przeprowadzenie dalszych badań, które będą uwzględniać dokładne dawkowanie marihuany oraz zastosowanie różnorodnych metod pomiaru snu. Takie badania mogłyby lepiej wyjaśnić, jak dokładna ilość i rodzaj marihuany oraz alkoholu wpływają na sen, a także pomogłyby określić, które aspekty snu są najbardziej podatne na ich wpływ. To pozwoliłoby na bardziej szczegółowe zrozumienie roli, jaką te substancje odgrywają w regulacji snu, szczególnie u osób z zaburzeniami lękowymi.

Jak używanie marihuany wpływa na jakość snu? – Podsumowanie

Badanie to dostarcza istotnych dowodów na to, że marihuana może poprawiać jakość snu, szczególnie wśród osób stosujących ją w celu radzenia sobie z lękiem. Wyniki wskazują, że dni, w których uczestnicy używali wyłącznie marihuany, charakteryzowały się lepszą jakością snu w porównaniu do dni bez używania substancji lub z użyciem alkoholu. Z drugiej strony, alkohol wydaje się mieć mniej znaczący wpływ na sen, a jego współużywanie z marihuaną może nawet osłabiać pozytywne efekty marihuany na jakość snu.

Rekomendacje

Zważywszy na te odkrycia, zaleca się przeprowadzenie dalszych badań eksperymentalnych, które pozwolą na głębsze zrozumienie złożonych relacji między używaniem marihuany i alkoholu a jakością snu. Konieczne jest zastosowanie bardziej zróżnicowanych metod badawczych, w tym obiektywnych pomiarów snu, oraz szczegółowe badanie dawkowania i czasu stosowania tych substancji. Takie badania mogłyby przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów, przez które marihuana i alkohol wpływają na sen, co z kolei mogłoby mieć znaczące implikacje dla leczenia zaburzeń snu i lękowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • DynaVap VapCap M 2021 waporyzator manualny do suszu

  279 
 • Fenix Titanium waporyzator do suszu z tytanową komorą

  349 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 
 • Auto Amnesia XXL – automatyczne nasiona marihuany dające duże plony

  25 

Mogą Cię zainteresować