- Reklama -
Banner

Czy w Polsce za jazdę pod wpływem marihuany można stracić samochód?

W Polsce, gdzie zasady dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych są ściśle regulowane, użytkownicy marihuany często znajdują się w niepewnej sytuacji prawnej. Od 14 marca 2024 roku, nowe przepisy wprowadzone do Kodeksu Karnego mają na celu zaostrzenie konsekwencji dla tych, którzy decydują się na prowadzenie pojazdów po spożyciu środków odurzających, w tym marihuany. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie tych przepisów, szczególnie w kontekście najnowszych zmian, które mogą prowadzić do konfiskaty pojazdu lub nałożenia wysokich grzywien.

Nowe przepisy prawne od 14 marca 2024 r.

W Polsce, od 14 marca 2024 roku, wchodzą w życie nowe regulacje prawne związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem marihuany, zawarte w art. 178a oraz art. 44b Kodeksu Karnego.

Art. 178a par. 5 jasno stanowi, że kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może orzec przepadek pojazdu, chyba że zawartość alkoholu lub innego środka w organizmie sprawcy była poniżej granicznych wartości wpływających na zdolność prowadzenia, co może być zastosowane również do przypadków z marihuaną. W polskim prawie nie określono jednak konkretnego stężenia THC we krwi, które wskazywałoby, że popełnia się przestępstwo – więc za każdym razem będzie o tym decydował biegły powołany przez sąd.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Art. 44b uzupełnia powyższe zapisy, wskazując, że pojazd prowadzony przez osobę pod wpływem marihuany lub innych środków odurzających może zostać skonfiskowany na stałe. Jeśli pojazd nie należy wyłącznie do sprawcy, możliwe jest orzeczenie przepadku jego równowartości. To podkreśla ryzyko utraty wartości pojazdu w przypadku prowadzenia pod wpływem.

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem

W polskim prawie brak jest precyzyjnych przepisów wskazujących, jakie stężenie THC w krwi decyduje o tym, czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, klasyfikacja danego przypadku zależy głównie od interpretacji organów prowadzących postępowanie oraz opinii biegłych toksykologów. Jeżeli biegły stwierdzi, że środek odurzający (np. marihuana) znajdował się w śladowej ilości w organizmie kierowcy i nie wpływał w znaczący sposób na jego zdolności psychomotoryczne, taki kierowca może odpowiadać jedynie za wykroczenie, za które grozi areszt lub kara grzywny wynosząca od 50 zł do nawet 5000 zł. Dodatkowo przepis przewiduje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast stężenie THC przekraczające 2,5 ng/ml we krwi zwykle jest traktowane jako wystarczający dowód na znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu, co kwalifikuje takie zachowanie jako przestępstwo.

Znaczenie dla użytkowników marihuany

Użytkownicy marihuany powinni być świadomi, że każde prowadzenie pojazdu po spożyciu tej substancji może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym pozbawieniem wolności oraz przepadkiem pojazdu. Kluczowe jest zrozumienie, że odpowiedzialność prawna zależy od stężenia THC w organizmie, co może być oceniane różnie w zależności od przypadku. Wiedza o tych progach i ich wpływie na sprawność psychomotoryczną jest istotna dla oceny ryzyka prawnego.

Definicja stanu pod wpływem i po użyciu środka odurzającego

Rozróżnienie między stanem „po użyciu” a „pod wpływem” środka odurzającego ma kluczowe znaczenie w kontekście polskiego prawa drogowego. Wiele osób używających marihuany może nie zdawać sobie sprawy z subtelnych, ale fundamentalnych różnic, które decydują o klasyfikacji ich działania jako wykroczenia lub przestępstwa.

 • Stan po użyciu odnosi się do sytuacji, gdy substancja psychoaktywna została spożyta, ale jej wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu nie jest już odczuwalny w sposób, który można jednoznacznie zinterpretować jako zaburzenie. W praktyce, oznacza to, że osoba mogła zażyć narkotyk kilka godzin lub nawet dni temu, a śladowe ilości wciąż są obecne w organizmie. Prowadzenie pojazdu w takim stanie zazwyczaj jest klasyfikowane jako wykroczenie, z mniejszymi konsekwencjami prawnymi niż przestępstwo.
 • Stan pod wpływem, z kolei, oznacza, że kierowca znajduje się bezpośrednio pod działaniem narkotyku, co wpływa na jego percepcję, koordynację i zdolność reakcji. Taki stan jest zdecydowanie łatwiej zauważalny przez funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej. Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest traktowane jako przestępstwo, niosące za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje, w tym możliwość długoterminowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysokie grzywny.
 • Problemy prawne związane z tymi definicjami są liczne. Głównym wyzwaniem jest brak jednoznacznych kryteriów oceniających wpływ środków odurzających na zachowanie kierowcy. Badania medyczne mogą wykazać obecność narkotyku w organizmie, ale nie zawsze jest to równoznaczne z jego wpływem na zdolność prowadzenia pojazdu w danej chwili. To stwarza pole do interpretacji prawnej, które może być wykorzystywane zarówno przez obronę, jak i oskarżenie.

Dodatkowo, różnice w wykrywalności substancji i ich wpływ na organizm człowieka oznaczają, że każdy przypadek może wymagać indywidualnej oceny. Ostateczna decyzja o stanie kierowcy często leży w gestii biegłych sądowych i wyników specjalistycznych badań, co może prowadzić do niekonsekwencji w orzecznictwie i poczuciu niesprawiedliwości wśród kierowców.

Procedury i konsekwencje prawne

Gdy funkcjonariusze policji podejrzewają, że kierowca może być pod wpływem marihuany, stosują określoną procedurę, która rozpoczyna się od zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej. Podejrzenia mogą wynikać z obserwacji zachowania kierowcy, takich jak niepewne manewry, niewłaściwa prędkość, czy problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy.

Procedura zatrzymania:

 1. Komunikacja: Policjant podchodzi do kierowcy i informuje o przyczynie zatrzymania. Może zapytać o spożycie środków odurzających.
 2. Badanie: Jeżeli istnieje podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem narkotyków, policja może przeprowadzić testy na obecność narkotyków za pomocą testera ślinowego lub poprosić o wykonanie testów koordynacyjnych.
 3. Dalsze działania: W przypadku pozytywnego wyniku testu lub wystarczających dowodów na jazdę pod wpływem, kierowca jest zatrzymywany, a pojazd może być zabezpieczony. Kierowca może zostać przewieziony na posterunek w celu dalszego przesłuchania i dokonania bardziej szczegółowych badań, takich jak pobranie krwi.

Możliwe konsekwencje prawne:

 • Za prowadzenie pojazdu po użyciu marihuany (wykroczenie): Kierowca może być ukarany grzywną, ograniczeniem wolności, a także czasowym zakazem prowadzenia pojazdów. Wysokość grzywny zaczyna się od co najmniej 2500 złotych. Zakaz kierowania pojazdem mechanicznym może być nałożony na okres od 6 miesięcy do 3 lat, zależnie od okoliczności przypadku oraz historii wykroczeń kierowcy.
 • Za prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany (przestępstwo): Konsekwencje są znacznie surowsze i obejmują wysokie grzywny, długoterminowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz karę pozbawienia wolności, której długość może sięgać do 3 lat. Zakaz prowadzenia pojazdów jest nakładany na minimum trzy lata. W przypadku recydywy lub gdy zachowanie kierowcy spowodowało zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego, kara więzienia może wzrosnąć do 5 lat.
 • Za spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków: Jeśli w wyniku wypadku nikt nie odniósł ciężkich obrażeń, sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Jeżeli w wyniku zdarzenia ktoś poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 do 16 lat w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oraz od 5 do 20 lat w przypadku śmierci ofiary. W sytuacjach uznanych za katastrofy z ofiarą śmiertelną, sprawca może zostać skazany na karę do 30 lat pozbawienia wolności.
 • Za ponowne prowadzenie pod wpływem narkotyków: Kierowca, który został wcześniej skazany za prowadzenie pod wpływem narkotyków i ponownie zostanie przyłapany na takim czynie, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Te różnice w karach podkreślają ważność świadomości kierowców o stanie, w jakim się znajdują, oraz konieczność unikania prowadzenia pojazdu, jeżeli mogli spożywać środki odurzające. Wszelkie podejrzenia czy stwierdzenie prowadzenia pod wpływem mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Porównanie z przepisami dotyczącymi alkoholu

Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu są dobrze znane i stosunkowo proste w interpretacji. Granica prawna dla stanu nietrzeźwości wynosi 0,2 promila alkoholu we krwi, a przekroczenie tej wartości kwalifikuje czyn jako przestępstwo. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, ale poniżej tej granicy, może być traktowane jako wykroczenie.

Analogie i różnice między alkoholem a marihuaną w kontekście prawa drogowego są istotne. Podobnie jak w przypadku alkoholu, istnieje prawna definicja stanu “pod wpływem” narkotyków. Jednak różnica polega na braku jasno zdefiniowanej granicy stężenia THC w organizmie, co czyni interpretację bardziej subiektywną i zależną od oceny funkcjonariusza oraz wyników badań toksykologicznych.

Opinie prawne i sądowe pokazują, że interpretacja przepisów o narkotykach jest bardziej złożona, a orzeczenia sądowe w tych sprawach są różnorodne. Sądy często polegają na opinii biegłych w celu ustalenia, czy i w jakim stopniu substancja miała wpływ na zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Strategie obronne i praktyczne rady

Jak obronić się w sądzie: Gdy zostaniemy oskarżeni o prowadzenie pod wpływem narkotyków, kluczowe jest skorzystanie z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie drogowym. Ważne jest również zgromadzenie dowodów na swoją obronę, takich jak wyniki badań toksykologicznych, które mogą wykazać niskie stężenie substancji psychoaktywnych lub brak ich wpływu na zdolność prowadzenia pojazdu.

Porady dla kierowców: Podczas kontroli drogowej ważne jest, aby zachować spokój i postępować zgodnie z poleceniami funkcjonariusza. Nie przyznawaj się do winy ani nie składaj oświadczeń, które mogą być użyte przeciwko Tobie w sądzie, przed konsultacją z prawnikiem. Jeżeli przeprowadzane są testy, masz prawo znać ich wyniki oraz żądać niezależnych badań w razie wątpliwości co do ich rzetelności.

Te strategie mogą pomóc zmniejszyć ryzyko surowych konsekwencji prawnych i ułatwić obronę w przypadku oskarżenia o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Ważne jest, aby każdy kierowca był świadom swoich praw i potrafił je skutecznie wykorzystać w kontaktach z organami ścigania.

Podsumowanie

Znajomość prawa jest niezbędnym narzędziem dla każdego kierowcy, szczególnie w kontekście surowych przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających, w tym marihuany. Nowe regulacje, które wchodzą w życie 14 marca 2024 roku, zaostrzają kary i wprowadzają większe ryzyko konsekwencji prawnych, w tym konfiskaty pojazdu. Dlatego każdy, kto siada za kierownicą, powinien być w pełni świadomy zarówno swojego stanu, jak i obowiązujących praw.

Jest to szczególnie ważne w świetle faktu, że prawo nie zawsze jasno określa granice stanu po użyciu i pod wpływem środków psychoaktywnych. Ta niepewność wymaga od kierowców jeszcze większej ostrożności oraz odpowiedzialności.

Apeluję do wszystkich uczestników ruchu drogowego o odpowiedzialne zachowanie na drodze. Unikanie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu czy narkotyków nie tylko chroni przed poważnymi konsekwencjami prawnymi, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Pamiętajmy, że nasze decyzje mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie innych osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Bongo gigant 90cm

  Bongo Gigant 90 cm / 4 mm

  279 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 

Mogą Cię zainteresować