- Reklama -
Banner

Mikrodawkowanie LSD: Korzyści i protokoły mikrodozowania

Mikrodawkowanie LSD (dietyloamidu kwasu lizergowego) polega na przyjęciu bardzo małej dawki substancji. Zwolennicy mikrodozowania LSD twierdzą, że praktyka ta przynosi liczne korzyści zdrowotne, takie jak poprawa funkcji poznawczych i nastroju oraz zmniejszenie bólu.

Mikrodozowanie polega na przyjmowaniu 5–10% dawki niezbędnej do wywołania efektu psychoaktywnego. Ogólnie rzecz biorąc, praktyka oznacza również przyjmowanie tej ilości w regularnych lub półregularnych odstępach czasu.

Mikrodawkowanie psychodelików zdobyło na popularności jako metoda zwiększania produktywności i pobudzania kreatywności. Chociaż najczęściej mikro dawki stosuje się z grzybami psylocybinowymi, można je również przeprowadzać z innymi substancjami, takimi jak LSD. W tym artykule omówimy koncepcję mikrodawkowania, podamy wskazówki, jak zacząć mikrodawkować LSD, i przedstawimy zarys protokołów mikrodawkowania LSD.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Zrozumienie Mikrodawkowania LSD

Mikrodawkowanie LSD polega na spożywaniu niewielkich dawek LSD w celu uzyskania potencjalnych korzyści, nie doświadczając przy tym intensywnych efektów psychodelicznych. Celem jest subtelna zmiana percepcji, zwiększenie koncentracji i pobudzenie kreatywności.

Warto zauważyć, że mikrodawkowanie LSD różni się od mikrodawkowania psylocybiny i nie należy podchodzić do tego w ten sam sposób bez wcześniejszego zbadania tematu. Istnieją pewne różnice w przygotowaniu do mikrodawkowania LSD, dlatego ważne jest, by być tego świadomym i nie pomijać żadnych kroków w procesie.

Jak rozpocząć mikrodawkowanie LSD

Mikro dozowanie LSD

Najważniejszym krokiem przed spożyciem jakiejkolwiek dawki LSD jest upewnienie się, że jest ono czyste i wysokiej jakości. Zestawy do testowania LSD są niedrogie i wystarczają na długi czas. Pojedynczy tester EZ Test Kit na obecność LSD kosztuje niecałe 20zł.

Należy zawsze testować swoje LSD. Możliwe jest, że zakupiony produkt zawiera 25I-NBOMe, który jest toksyczny i może być niebezpieczny.

Rozcieńczenie LSD w rozpuszczalniku, takim jak woda destylowana czy alkohol, to jedyny pewny sposób na dokładne mikrodawkowanie.

Zacznij od niskiej dawki, zwykle około 5 mikrogramów, i stopniowo ją zwiększaj. Gdy poczujesz delikatne efekty, zmniejsz dawkę o 1 mL – to będzie twoja optymalna dawka.

Warto prowadzić dziennik, w którym zapiszesz swoje doświadczenia, obserwacje i ewentualne zmiany w nastroju czy produktywności.

Przetestuj swoje LSD przed mikrodawkowaniem

Nie można przecenić znaczenia testowania twojego LSD. Nie polegaj na ślepej wierze, jeżeli chodzi o jakikolwiek środek psychoaktywny. Kartoniki LSD często są zanieczyszczone substancją 25I-NBOMe. Ta molekuła jest zwykle łatwiejsza i tańsza w produkcji niż LSD, co zwiększa zyskowność dla producentów i dealerów narkotyków w porównaniu z LSD. Nie jest rzadkością spotkać dealera, który nie zdaje sobie sprawy, że jego produkt jest zanieczyszczony, ponieważ także on zakładał, że jest on autentyczny.

Pierwsze sygnały ostrzegawcze

Pierwszym sygnałem, że kartonik LSD jest zanieczyszczony, jest smak. LSD w dawkach rekreacyjnych nie powinno mieć wyraźnego smaku. Jeżeli twoje LSD ma metaliczny lub gorzki smak, wypluj je. Nie powinno ono również powodować zdrętwienia języka, więc jeśli poczujesz taką dolegliwość, również je wypluj.

Zagrożenia związane z NBOMe

Chociaż NBOMe wywołuje efekty podobne do LSD, jest wysoce toksyczne. Podczas gdy praktycznie niemożliwe jest przedawkowanie LSD, w przypadku NBOMe nie jest to już tak trudne. Niektóre osoby mogą przedawkować już przy dawce dwukrotnie większej niż średnia dawka LSD. Dodatkowo, NBOMe ma długą listę skutków ubocznych, które zostały zaobserwowane w badaniach naukowych.

Obejmują one: lęk, panikę i strach, agitację, niekontrolowane zachowania agresywne, drgawki, ekscytację, i objawy sympatykomimetyczne takie jak rozszerzone źrenice, tachykardia, nadciśnienie, hipertermia i pocenie się. Zdarzały się również przypadki rabdomiolizy, rozsianej koagulacji wewnątrznaczyniowej, hipoglikemii, kwasicy metabolicznej i niewydolności wielonarządowej.

Zanotowano również przypadki śmierci przypisywane NBOMe. Chociaż większość zgonów jest wynikiem fizycznych skutków ubocznych, zdarzały się również przypadki samookaleczenia i samobójstw pod wpływem tej substancji. Skutki uboczne i zgony spowodowane przez NBOMe były błędnie przypisywane LSD, co poważnie uszkodziło reputację LSD i niesprawiedliwo stygmatyzowało go. Narazisz się na duże ryzyko poważnego zatrucia lub śmierci z powodu zanieczyszczonych substancji, więc zawsze testuj swoje LSD!

Mikrodawkowanie LSD – 4 protokoły

Protokoły mikrodawkowania odnoszą się do konkretnych schematów i harmonogramów, które są stosowane podczas mikrodawkowania LSD. Określają one częstotliwość, dawkę i czas trwania cykli mikrodawkowania, mając na celu maksymalizację potencjalnych korzyści i minimalizację ryzyka oraz skutków ubocznych.

Jeśli znasz już protokoły mikrodawkowania psylocybiny, to zrozumienie tego tekstu będzie dla Ciebie łatwe. Istnieje kilka protokołów, które nie mają zastosowania do LSD, takich jak protokół Stametsa (stworzony specjalnie dla grzybów) czy protokół nocny (ponieważ LSD może zakłócić sen).

Poza tym, protokoły mikrodawkowania są identyczne dla LSD i psylocybiny. Oto przegląd najpopularniejszych protokołów mikrodawkowania LSD.

1. Protokół Fadimana:

Protokół Fadimana to doskonałe wprowadzenie do mikrodawkowania i najpopularniejszy protokół dla początkujących.

Ten protokół został nazwany na cześć Dr. Jamesa Fadimana, który stworzył go, aby badać efekty mikrodawkowania. W tym protokole przyjmujesz dawkę co trzeci dzień i masz dwa dni przerwy. Monitoruj swoje odczucia w dniach bez dawkowania, zapisując je w dzienniku.

Instrukcje: przyjmuj mikrodawkę co 3 dni.

 • Dzień 1: Mikrodawka
 • Dzień 2: Odpoczynek
 • Dzień 3: Odpoczynek
 • Dzień 4: Mikrodawka

2. Protokół z Stałym Harmonogramem:

Stały harmonogram może być łatwiejszy do zapamiętania i wprowadzenia w życie, jeśli lubisz rutynę.

Jeżeli masz problemy z pamiętaniem, kiedy przyjmować leki czy suplementy, wybranie stałych dni w tygodniu na mikrodawkowanie LSD może być dla Ciebie korzystne. To ułatwi wprowadzenie tego do swojej rutyny.

Instrukcje: Wybierz konkretne dni na mikrodawkowanie w tygodniu i resztę dni na odpoczynek.

 • Stały Dzień: Mikrodawka (na przykład poniedziałek)
 • Dzień 2: Odpoczynek
 • Dzień 3: Odpoczynek
 • Stały Dzień: Mikrodawka (na przykład czwartek)
 • Dzień 5-7: Odpoczynek

3. Protokół Co Drugi Dzień:

Mikrodawkowanie LSD co drugi dzień to bardzo prosty i efektywny sposób na przestrzeganie harmonogramu.

Instrukcje: Przyjmuj mikrodawkę co drugi dzień.

 • Dzień 1: Mikrodawka
 • Dzień 2: Odpoczynek
 • Dzień 3: Mikrodawka
 • Dzień 4: Odpoczynek

4. Intuicyjne Mikrodawkowanie:

Intuicyjne mikrodawkowanie LSD polega na dostosowaniu schematu do własnych potrzeb i odczuć.

Jeżeli zauważysz, że trudno Ci się trzymać ustalonego harmonogramu, możesz rozważyć przejście na protokół intuicyjny. W tym przypadku sam decydujesz, kiedy chcesz przyjąć mikrodawkę, kierując się własną intuicją.

Czynniki do rozważenia przy wyborze protokołu mikrodawkowania

Mikrodawkowanie LSD, choć wymaga nieco przygotowania, może być ciekawym dodatkiem do Twojej codziennej rutyny. Protokoły mikrodawkowania LSD mogą dostarczyć strukturalną ramę do badania potencjalnych korzyści z mikrodawkowania, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko. Wybierz protokół, który jest zgodny z Twoim stylem życia i celami, i dostosuj go do swoich potrzeb. Oto najważniejsze czynniki do rozważenia przy wyborze protokołu:

 1. Pożądane wyniki: Określ swoje główne cele mikrodawkowania, takie jak zwiększenie kreatywności, skupienia czy stabilizacji nastroju. Różne protokoły mogą być bardziej odpowiednie dla konkretnych celów. Zawsze ustaw intencje przed mikrodawkowaniem. W intencji jest moc.
 2. Indywidualna wrażliwość: Wrażliwość każdej osoby na LSD jest różna. Zacznij od niższej dawki i stopniowo dostosowuj, uważnie obserwując reakcję Twojego ciała i subiektywne doświadczenia. Znajdź swoją optymalną dawkę.
 3. Styl życia i zaangażowanie: Weź pod uwagę swoją codzienną rutynę, obowiązki i styl życia przy wyborze protokołu. Niektóre protokoły mogą być bardziej kompatybilne z pewnymi stylami życia, podczas gdy inne wymagają wyższego poziomu zaangażowania.
 4. Integracja i refleksja: Zastanów się nad integracją doświadczeń z mikrodawkowania w Twoje życie. Niektóre protokoły kładą nacisk na wprowadzenie dni wolnych od mikrodawkowania dla introspekcji i integracji, co pozwala na głębszą samorefleksję i integrację spostrzeżeń.
 5. Monitorowanie i adaptacja: Na przestrzeni Twojej przygody z mikrodawkowaniem, ważne jest, aby śledzić swoje doświadczenia i obserwować wszelkie zmiany w nastroju, poznaniu czy produktywności. Prowadź dziennik mikrodawkowania, w którym zapisujesz dawki, harmonogramy i subiektywne efekty. Regularnie oceniaj wyniki i bądź otwarty na dostosowanie protokołu, jeżeli jest to konieczne, aby zoptymalizować swoje doświadczenie.

Korzyści zdrowotne mikrodozowania LSD

Warto zauważyć, że naukowcy nie ustalili jeszcze, czy mikrodawkowanie LSD ma jakiekolwiek rzeczywiste korzyści zdrowotne. W jednym z nielicznych współczesnych badań dotyczących mikrodawkowania LSD stwierdzono, że nie wpływa ono na koncentrację umysłową.

Większość badań na ludziach dotyczących używania mikrodawek substancji psychodelicznych również jest uważana za niewiarygodną. Wynika to z faktu, że zazwyczaj opierają się one na danych zgłaszanych przez samego badanego, głównie za pośrednictwem ankiet online. Niektóre z najnowszych badań również sugerują, że efekt mikrodawkowania substancji psychodelicznych może być efektem placebo.

Jednak dowody anegdotyczne i pewne wstępne badania sugerują, że mikrodawkowanie LSD może mieć liczne korzyści. Obejmują one zdolność do:

 • zwiększenia procesów i zdolności poznawczych
 • zwiększenia poziomu energii
 • poprawy równowagi emocjonalnej i nastroju
 • zmniejszenia lęku
 • leczenia depresji
 • leczenia uzależnień i zmniejszenia nadużywania substancji
 • zmniejszenia bólu
 • poprawy jakości snu
 • zmniejszenia wrażliwości na traumę
 • pomocy w leczeniu migren i bólów klasterowych
 • pomocy w redukcji objawów zaburzeń deficytu uwagi
 • zwiększenia dbałości o siebie
 • zwiększenia wytrzymałości układu sercowo-naczyniowego

Dodatkowo, badanie z 2020 roku wykazało:

 • 21% respondentów stwierdziło, że zaczęli mikrodawkowanie, aby pomóc w leczeniu depresji
 • 7% mikrodawkowało, aby zmniejszyć lęk
 • 9% mikrodawkowało, aby leczyć inne zaburzenia zdrowia psychicznego
 • 2% używało tej praktyki, aby zredukować lub zaprzestać nadużywania substancji

Chociaż współczesne badania są bardzo ograniczone, to między latami 1950 a 1970 badacze również badali zastosowanie LSD w leczeniu różnych zaburzeń psychologicznych, takich jak:

 • depresja
 • lęk
 • uzależnienia
 • zaburzenia psychosomatyczne, gdzie objawy fizyczne występują bez medycznego wyjaśnienia

FAQ – Często Zadawane Pytania

Co daje Mikrodawkowanie LSD?

Mikrodawkowanie LSD może przynieść różnorodne korzyści, takie jak zwiększenie kreatywności, poprawa koncentracji oraz stabilizacja nastroju. Ważne jest jednak, że efekty mogą być indywidualne i różnić się w zależności od osoby, dawkowania i innych czynników.

Ile LSD do mikrodawkowania?

Zalecana dawka dla mikrodawkowania LSD zwykle wynosi od 5 do 20 mikrogramów. Jest to znacznie mniejsza ilość niż dawki rekreacyjne. Zawsze warto zacząć od niższej dawki i stopniowo ją zwiększać, obserwując wpływ na organizm.

Mała dawka LSD – ile to jest?

Mikro dawka LSD to ilość substancji znacznie mniejsza od dawki rekreacyjnej, zwykle w granicach 5-20μg (mikrogramów). Jest to dawka, która nie powinna wywoływać halucynacji czy intensywnych doświadczeń psychodelicznych, ale może wpływać na poprawę nastroju i zwiększenie kreatywności.

Jakie są efekty mikrodawkowania LSD?

Efekty mikrodawkowania LSD mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak indywidualna wrażliwość, dawka czy ogólny stan zdrowia. Najczęściej raportowane korzyści to zwiększona kreatywność, lepsza koncentracja i stabilizacja nastroju. Niektórzy ludzie raportują również poprawę w relacjach interpersonalnych i zwiększoną empatię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Fenix Titanium waporyzator do suszu z tytanową komorą

  349 
 • https://vaporshop.pl/pl/3515-mini-bongo-sci-fi-420vape-bubbler-do-waporyzatora-szlif-145-mm-5904507550660.html

  Mini Bongo Sci-Fi 420VAPE Bubbler do waporyzatora szlif 14.5 mm

  179 
 • Bibułki Purize 420 King Size Slim 420 szt.

  42 
 • Filtry węglowe Purize XTRA Slim White 100 szt.

  69 
 • Integra Boost 62% regulator wilgotności suszu 8 g

Mogą Cię zainteresować