Dołącz do nas
Tani susz CBD - promocje na susz konopny w sklepie Cannabis Light
Zdrowie

Używanie marihuany ma mniejszy wpływ na dojrzewający mózg, niż kiedyś sądzono

Opublikowany

dnia

nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Martwisz się, że paliłeś marihuanę w szkole średniej? Być może rzeczywiście nie powinieneś, jednak nowe badania wskazują, że marihuana ma mniejszy wpływ na młode mózgi, niż kiedyś sądzono. W niniejszym raporcie zebrano dane z wielu wcześniejszych badań dotyczących długotrwałego stosowania marihuany. Odkrycia naukowców dostarczają wniosków na temat wpływu używania konopi indyjskich wśród młodych dorosłych. Oto, co wiemy o wpływie marihuany na rozwijający się mózg.

Badanie opublikowane przez JAMA Psychiatry, zawiera dane z 69 wcześniejszych badań. Wszystkie te badania wykazywały znaczący wpływ używania marihuany na funkcjonowanie mózgu. Według autora badania, Cobba Scotta, “jest to pierwsze [badanie], zostało przeprowadzone na młodzieży i młodych dorosłych”.

W jaki sposób marihuana wpływa na funkcje poznawcze? Osoby, które same identyfikowały się jako często używające konopi indyjskich, miały wolniejszą prędkość przetwarzania i miały większe trudności z uczeniem się, zapamiętywaniem i skupieniem uwagi niż osoby, które nie paliły marihuany.

Zastępca profesora psychiatrii na Uniwersytecie Pensylwanii, Cobb Scott wyjaśnił CNN: “Zasadniczo wykazaliśmy, że największe efekty – około jednej trzeciej odchylenia standardowego – dotyczyły zapamiętywania nowych informacji, pamięci i szybkości przetwarzania informacji. ”

Funkcja poznawcze są zaburzone do 72 godzin

Po zaprzestaniu stosowania marihuany przez 72 godziny, różnica w funkcjach poznawczych między regularnymi użytkownikami marihuany i abstynentami nie jest już dostrzegalna. Odkrycia te są sprzeczne z wcześniejszymi badaniami, według których możliwe jest wykazanie różnic między częstymi konsumentami marihuany i abstynentami po 72-godzinnym okresie abstynencji.

Scott stawia hipotezę: “niektóre efekty zaobserwowane w poprzednich badaniach mogą wynikać z resztkowych skutków działania konopi lub z efektów odstawienia u osób regularnie używających konopi indyjskich”. Oznacza to, że osoby biorące udział we wcześniejszych badaniach nadal odczuwały wpływ konopi indyjskich, co zniekształcało ocenę oraz ich funkcje poznawcze.

Wcześniejsze badania wykazały odwrotne skutki

Jest to tylko najnowsze z serii badań nad wpływem konopi na funkcje poznawcze. Trzy oddzielne badania dowodzą, że używanie marihuany jest niebezpieczne dla rozwijającego się mózgu.

Badanie z 2008 roku opublikowane w “Addiction Biology” powiązało używanie marihuany w okresie dojrzewania z wyższym ryzykiem zaburzeń psychicznych i negatywnym wpływem na funkcje poznawcze. Zasugerowano również, że używanie marihuany w młodym wieku może zwiększyć szanse na używanie twardych narkotyków i uzależnienie się od marihuany.

W innym badaniu z 2012 r. porównywano iloraz inteligencji użytkowników marihuany i osób nie będących użytkownikami w wieku od 13 do 38 lat. Stwierdzono, że osoby, które używały marihuany będąc nastolatkami, miały średnio niższy iloraz inteligencji o 8 punktów. Według NPR społeczność naukowa ignoruje te badanie, ponieważ nie uwzględniono w nim kilku kluczowych czynników.

Badania zatytułowane “Wpływ konopi na dojrzewający mózg” z 2014 r. również wykazały, że używanie konopie indyjskich wpływa na rozwój i funkcjonowanie mózgu. W raporcie tym argumentowano, że używanie marihuany ma długoterminowy wpływ na funkcje poznawcze, szczególnie poprzez zmianę rozwoju kory przedczołowej.

Inne prace naukowe nie potwierdzają, że używanie marihuany niesie za sobą negatywne i długofalowe skutki. Najnowsze badania, w których stwierdzono, że konopie indyjskie mają mniejszy wpływ na młode mózgi, niż kiedyś sądzono, nie są jedynymi badaniami, które na to wskazują. Nicholas Jackson z University of California w Los Angeles prowadził badania, w których porównywał bliźnięta, z których jeden używał marihuany, a drugi nie. W badaniu nie stwierdzono, że bliźniak, który używał marihuany, miał niższe IQ.

Wpływ marihuany na dojrzewające mózgi jest jednym z bardziej dokładnie zbadanych obszarów badań nad konopiami indyjskimi. Mimo to nie możemy z pewnością stwierdzić, że używanie konopi nie powoduje długotrwałych efektów ubocznych. Jednak rozmiar tej ostatniej metaanalizy sugeruje, że konopie indyjskie mają mniejszy wpływ na młode mózgi, niż kiedyś sądzono.

susz CBD sklep
Kliknij aby skomentować
0 0 głosuj
Ocena artykułu
zgoda na przechowywanie danych osobowych i przetwarzanie ich poprzez przypisanie treści komentarza do adresu e-mail
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Medyczna Marihuana

Marihuana pomaga ponad połowie pacjentów z chorobą Parkinsona – twierdzą ci, którzy z niej korzystają

Opublikowany

dnia

Medyczna marihuana pomaga ponad połowie pacjentów z chorobą Parkinsona
nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Niedawne badanie dotyczące skuteczności używania konopi indyjskich przez pacjentów z chorobą Parkinsona (PD) wykazało, że konopie bogate w THC skutecznie redukują objawy choroby. Wyniki pokazują również, że w literaturze medycznej brakuje informacji na temat skuteczności różnych metod i from stosowania konopi w łagodzeniu objawów choroby. Naukowcy stwierdzili, że jest to największe badanie analizujące skuteczność marihuany w leczeniu choroby Parkinsona.

Badanie, opublikowane w Journal of Parkinson’s Disease, zostało przeprowadzone w Niemczech, gdzie w 2017 roku zatwierdzono możliwość leczenia medyczną marihuaną dla pacjentów z ciężkimi objawami choroby Parkinsona, gdy inne terapie były nieskuteczne lub leki nie były tolerowane przez pacjentów. W takich przypadkach pacjenci mają możliwość otrzymania refundacji na lek.

Chociaż w Niemczech dostępnych jest wiele produktów i odmian konopi indyjskich jest dostępnych dla pacjentów, to brakuje kontrolowanych badań klinicznych dotyczących skuteczności konopi w leczeniu objawów Parkinsona. Nie jest również jasne, które objawy najlepiej leczyć za pomocą konopi, czy niektóre preparaty z konopi są bardziej skuteczne lub które metody konsumpcji preferują pacjenci.

Szybkość działania medycznych konopi w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona

Naukowcy przeprowadzili ogólnokrajową ankietę, umieszczając samodzielnie opracowany kwestionariusz w numerze czasopisma Niemieckiego Stowarzyszenia Parkinsona z marca 2019 r. i przekazując go wybranym pacjentom, którzy odwiedzili ich poradnię w okresie od 4 marca do kwietnia. 21 stycznia 2019 r.

Kwestionariusz zawierał 16 kategorii i 25 pytań, przy czym te ostatnie skupiały się na danych demograficznych, wiedzy pacjentów na temat używania konopi indyjskich w leczeniu choroby Parkinsona, doświadczeniach związanych z używaniem konopi oraz skuteczności konopi indyjskich w łagodzeniu objawów choroby.

Spośród 24 000 rozesłanych kwestionariuszy, autorzy badań otrzymali 1126 wypełnionych kwestionariuszy, a pacjenci, którzy zdecydowali się na wypełnienie formularza zostali objęci badaniem.

W sumie oceniono 1348 uczestników, z czego 54,7% stanowili mężczyźni, 45,2% kobiety, a 0,1% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące płci. Średni wiek wszystkich badanych wynosił 71,6 lat, a średni czas trwania choroby 11,6 lat.

Użytkownicy konopi indyjskich stanowili 15% wszystkich uczestników badań, z czego 13,9% to regularni użytkownicy, 32,2% to użytkownicy okazjonalni, a 42,6% próbowało konopi tylko raz; 11,4% (23) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości używania marihuany. Użytkownicy konopi byli średnio o 5,6 lat młodsi niż osoby nieużywające.

Pięćdziesiąt cztery procent zgłosiło korzyści płynące ze stosowania marihuany. Zwykle zgłaszali je regularni użytkownicy niż użytkownicy okazjonalni i jednorazowi (79% vs 67% vs 25%). Ponadto 50,8% użytkowników oceniło medyczne konopie jako skuteczniejsze w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona od tradycyjnie stosowanych leków, a 23% oceniło konopie jako równie skuteczne.

Ból (43,9%) i skurcze mięśni (41,4%) były najczęściej zgłaszanymi objawami, które ustępowały po zażywaniu konopi. Ogólnie rzecz biorąc, ponad 20% użytkowników zgłosiło złagodzenie 9 objawów motorycznych, takich jak akinezja (zaburzenia narządów ruchu) i bezruch, oraz objawów niemotorycznych, takich jak zaburzenia snu, depresja, lęk i zespół niespokojnych nóg.

Ogólną wiedzę o legalności medycznej marihuany zadeklarowało 51,1% uczestników, z których 28,3% posiadało wiedzę na temat metod stosowania konopi indyjskich, takich jak waporyzacja lub doustne przyjmowanie ekstraktów z konopi indyjskich. Tylko 8,8% znało różnicę między THC a CBD.

Liczby te były wyższe wśród użytkowników konopi, a 91% było świadomych statusu prawnego konopi i różnych metod ich przyjmowania. Użytkownicy konopi częściej również znali różnicę między THC a CBD niż osoby, które jej nie używały (49,6% vs 9,1%). 69,9% pacjentów potrafiło określić rodzaj dominujących kannabinoidów w przyjmowanych produktach/odmianach konopi.

Badania z pewnością pokazują skuteczność medycznej marihuany w leczeniu choroby Parkinsona, ale posiadały one pewne ograniczenia. Brak informacji na temat objawów, które skłoniły pacjentów do wypróbowania konopi indyjskich jako terapii PD oraz możliwy efekt placebo. Badacze stwierdzili, że przyszłe kontrolowane badania kliniczne powinny zbadać skuteczność, tolerancję i najlepszą formę przyjmowania konopi przez pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona.

susz CBD sklep
Czytaj dalej
Zdrowie

Nowe badanie pokazuje, że marihuana zmniejsza stany zapalne wywoływane przez Covid-19

Opublikowany

dnia

Niektóre odmiany marihuany mogą łagodzić stany zapalne wywołane przez COVID-19
nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Nowe badanie z Kanady sugeruje, że niektóre odmiany konopi pomagają zmniejszyć specyficzny rodzaj stanów zapalnych – zwanych burzą cytokinową – która poprzedza ciężkie przypadki ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez Covid-19.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Pathway Research Inc., University of Calgary i University of Lethbridge, naukowcy wykorzystali sztuczną ludzką skórę EpiDermFTTM o grubości ludzkiej skóry. Model tkanki skóry został wystawiony na działanie promieni UV, aby wywołać stan zapalny. Model został następnie potraktowany ekstraktami z siedmiu różnych szczepów konopi, aby sprawdzić ich skuteczność w zmniejszaniu stanu zapalnego.

Badanie wykazało, że marihuana może złagodzić lub zmniejszyć nasilenie objawów Covid-19. Jedną z głównych przyczyn ciężkiego przebiegu Covid-19, który dotyczy ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), jest napływ cytokin prozapalnych, który jest również znany jako burza cytokinowa. Ekstrakty z konopi pomagają „zahamować stan zapalny, zapobiegać zwłóknieniu i mogą prowadzić do remisji choroby”.

Naukowcy nie są zaskoczeni

Jeden z głównych badaczy, dr Igor Kovalchuk z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Lethbridge, powiedział, że jego zespół od lat badał przeciwzapalny potencjał konopi. Czy byli zaskoczeni odkryciami? „Wcale nie” – mówi Kowalchuk.

„Przed epidemią Covid-19 zbadaliśmy działanie przeciwzapalne ponad 100 różnych odmian konopi i zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt o dużym potencjale, a nawet złożyliśmy na nie kilka patentów do stosowania przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym, a także stanów zapalnych jelit, skóry i jamy ustnej ”.

Kowalchuk, pionier w dziedzinie epigenetyki chciał sprawdzić, jakie odmiany konopi wykazują największą skuteczność przeciwzapalną. Na podstawie wieloletnich badań naukowcy wybrali szczepy, które prawdopodobnie będą działać najlepiej.

Pełne spektrum kannabinoidów

Jeśli chodzi o określone substancje chemiczne zawarte w konopiach, to nasza analiza pokazuje, że samo CBD lub THC nie dają takiego samego efektu” – mówi Kovalchuck. „Mocno wierzymy w efekty oparte na pełnym spektrum kannabinoidów i terpenów. Do ich skuteczności prawdopodobnie przyczyniają się drobne kannabinoidy i terpeny, a jednym z takich terpenów może być kariofilen.”

Spośród siedmiu odmian konopi użytych w tym badaniu trzy uznano za najbardziej skuteczne. Według badań te trzy szczepy „w znacznym stopniu” pomogły w redukcji burzy cytokin. Trzy szczepy, które wykazały największą skuteczność w zwalczaniu tego typu stanów zapalnych, to #4, #8 i #14. Ale to nie są odmiany, które można kupić w sklepach, ponieważ są to „zastrzeżone odmiany, stworzone w naszym laboratorium, więc nie istnieją nigdzie i nie mają jeszcze swojej nazwy” – oznajmił Kovalchuk.

Mamy jednak więcej informacji na temat profilu kannabinoidowego każdej z odmian. Profil kannabinoidów dla najbardziej skutecznych szczepów:

  • Nr 4 – 14,7% THC, 0,76% CBD, 0,1% CBGA i 0,06% CBN
  • Nr 8 – 14,72% THC, 0,14% CBD, 0,22% CBGA, 0,02% CBN
  • Nr 15 – 21,5% THC, 1,35% CBD, 1,02% CBGA

Z tych odmian naukowcy stworzyli ekstrakt, którego używali w badaniach. Analiza laboratoryjna pokazała, że wszystkie ekstrakty miały dużo wyższe stężenia kannabinoidów. Ekstrakt z odmiany numer #4 osiągnął 33,6% THC, z odmiany #8 osiągnął 32,5% THC, a ekstrakt z numeru 14 wykazał 44,3% THC.

Naukowcy doszli do wniosku, że ekstrakty z konopi indyjskich mogą być „skutecznymi dodatkami do obecnych schematów leczenia COVID-19, a także różnych chorób i stanów reumatologicznych.”

źródlo: aging-us.com

susz CBD sklep
Czytaj dalej

Popularne

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x