- Reklama -
Banner

Psylocybina: Nowa Nadzieja w Leczeniu Alkoholizmu

Alkoholizm, znany również jako zaburzenie używania alkoholu (ZUA), to przewlekła choroba, która obejmuje niezdrowe wzorce picia, takie jak niekontrolowane spożywanie alkoholu mimo negatywnych skutków zdrowotnych, interpersonalnych i społecznych. Alkoholizm jest często postrzegany jako problem indywidualny, ale jego skutki rozciągają się daleko poza osobę bezpośrednio dotkniętą chorobą, wpływając na rodziny, społeczności i społeczeństwo jako całość.

Rozpowszechnienie Alkoholizmu

Alkoholizm jest powszechnym problemem na całym świecie. Szacuje się, że miliony osób na świecie cierpią na zaburzenia związane z alkoholem. W Polsce, według danych z Narodowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, problem ten dotyka około 800 tysięcy osób. Liczby te są jednak prawdopodobnie niedoszacowane, ponieważ wiele osób z problemem alkoholowym nie szuka pomocy lub nie uznaje swojego picia za problem.

Skutki Alkoholizmu dla Zdrowia i Społeczeństwa

Alkoholizm ma poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Fizyczne skutki nadużywania alkoholu obejmują choroby wątroby, takie jak marskość, problemy z układem krążenia, takie jak nadciśnienie, oraz różne rodzaje nowotworów. Psychiczne skutki mogą obejmować depresję, lęk i zwiększone ryzyko samobójstwa.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Ponadto alkoholizm ma ogromny wpływ na społeczeństwo, powodując problemy w rodzinach, zwiększając ryzyko przemocy domowej, a także prowadząc do strat w produktywności pracy. Koszty społeczne i ekonomiczne alkoholizmu są ogromne, obejmujące koszty opieki zdrowotnej, straty z powodu absencji w pracy i koszty związane z przestępczością alkoholową.

Dlatego też istnieje pilna potrzeba skutecznych metod leczenia alkoholizmu, takich jak terapia asystowana psylocybiną, która jest tematem naszego dalszego omówienia.

Psylocybina – co to jest?

image

Psylocybina to naturalna substancja psychoaktywna, która jest głównym składnikiem wielu gatunków grzybów, znanych potocznie jako “grzyby halucynogenne“. Ta substancja jest znana z jej zdolności do wywoływania zmian percepcji i innych intensywnych doświadczeń sensorycznych.

Definicja i pochodzenie psylocybiny

Psylocybina to organiczny związek chemiczny z grupy tryptamin. Jest ona naturalnie występującą substancją w niektórych gatunkach grzybów, zwłaszcza w rodzajach psylocybe, Panaeolus i Copelandia. Grzyby te są często nazywane “grzybami magicznymi” z powodu ich psychoaktywnych właściwości.

Działanie i efekty używania psylocybiny

Psylocybina działa poprzez aktywację receptorów serotoninowych w mózgu, co prowadzi do różnych efektów psychicznych. Wśród najczęściej doświadczanych efektów są euforia, zmieniona percepcja czasu i przestrzeni, pokój, głębokie introspekcje, zniekształcenia wizualne (np. widzenie aureoli świetlnych lub żywych kolorów), osłabienie koordynacji, senność, pozytywny nastrój, rozszerzone źrenice, przyspieszone bicie serca, zwiększona temperatura ciała i nudności​.

Status prawny psylocybiny w Polsce i na świecie

W Polsce, podobnie jak w większości krajów, psylocybina jest klasyfikowana jako substancja nielegalna. Niemniej jednak, istnieje globalny ruch mający na celu zmianę tych przepisów, zwłaszcza w kontekście rosnących dowodów na potencjalne korzyści zdrowotne związane z jej stosowaniem w kontekście terapeutycznym. W niektórych miejscach, takich jak stany Oregon i Colorado w USA, już doszło do częściowej dekryminalizacji substancji psychoaktywnych, w tym psylocybiny​​.

Psylocybina w leczeniu alkoholizmu

Psylocybina w leczeniu alkoholizmu

Psylocybina to substancja, której potencjał terapeutyczny w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji, w tym alkoholizmu, jest coraz bardziej badany i doceniany. Chociaż badania są wciąż w toku, wstępne wyniki są obiecujące.

Badania nad skutecznością psylocybiny w leczeniu alkoholizmu

Badania z 2022 roku wykazały, że terapia asystowana psylocybiną pomogła uczestnikom z alkoholizmem zmniejszyć liczbę dni ciężkiego picia o 83 procent. W porównaniu, w grupie placebo liczba ta wynosiła tylko 51 procent​. Inne badania sugerują, że terapia z użyciem psylocybiny pomaga przetworzyć emocje związane z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości, promuje stan samowspółczucia, samoświadomości i uczucia połączenia​.

Wielu uczestników opisywało również pogłębione poczucie duchowego wglądu i nauczyło się technik uważności, które umożliwiły im „psychiczne uwolnienie się od przytłaczających myśli i uczuć, które wcześniej doprowadziłyby ich do picia”.

W największym tego rodzaju kontrolowanym badaniu klinicznym, Centrum Zdrowia Langone Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU) wraz z naukowcami z University of Alabama w Birmingham i University of New Mexico oceniło skuteczność psychoterapii wspomaganej psilocybiną w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu AUD. Opublikowane w JAMA Psychiatry badanie wykazało, że dwie dawki psylocybiny w postaci pigułek, w połączeniu z psychoterapią, pomogły uczestnikom znacznie ograniczyć picie przez co najmniej osiem miesięcy po ich pierwszym leczeniu.

Podczas 8-miesięcznego badania klinicznego 93 mężczyzn i kobiet w wieku od 25 do 65 lat otrzymało albo dwie dawki psylocybiny, albo pigułki antyhistaminowe stosowane jako placebo. Wszyscy uczestnicy uczestniczyli również w 12 sesjach psychoterapii z wykorzystaniem terapii wzmacniającej motywację i terapii poznawczo-behawioralnej .

W ramach badania uczestnicy przeszli cztery sesje psychoterapeutyczne, zanim przyjęli pierwszą dawkę psylocybiny, w ilości zależnej od masy ciała, lub środka przeciwhistaminowego. Uczestnicy otrzymali maski na oczy i słuchawki, które odtwarzały muzykę klasyczną i poproszono o określenie intencji, takich jak znalezienie wewnętrznego spokoju. Sesje psychodeliczne trwały osiem godzin z terapeutami w pokoju, a ciśnienie krwi i tętno były regularnie monitorowane. Po pierwszym dawkowaniu nastąpiły cztery dodatkowe sesje terapeutyczne i jeśli nie wystąpiły reakcje niepożądane, miała miejsce druga sesja psylocybinowa.

Przed badaniem uczestnicy spożywali średnio 7 drinków alkoholowych na raz. Pierwszorzędowym mierzonym wynikiem był odsetek dni intensywnego picia, oceniany za pomocą wywiadu uzupełniającego na osi czasu, skontrastowanego między dwiema grupami w okresie 32 tygodni po pierwszym podaniu grzybów psylocybinowych.

Psylocybina podawana w połączeniu z psychoterapią spowodowała zdecydowane spadki odsetka dni intensywnego picia, przewyższające te wywołane aktywnym placebo i psychoterapią. Ponad 80 procent osób, które otrzymały psylocybinę, radykalnie ograniczyło picie osiem miesięcy po rozpoczęciu badania, w porównaniu z nieco ponad 50 procentami w grupie kontrolnej otrzymującej leki przeciwhistaminowe. Pod koniec próby połowa osób w grupie leczonej psylocybiną całkowicie przestała pić, w porównaniu z około jedną czwartą tych, którzy otrzymali środek antyhistaminowy.

Mechanizm działania psylocybiny w leczeniu alkoholizmu

Mechanizm, za pomocą którego psylocybina przyczynia się do leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, nie jest jeszcze w pełni zrozumiany. Jednakże, uważa się, że jest on związany z wpływem psylocybiny na mózg, w tym na receptory serotoninowe, które są zaangażowane w regulację nastroju i percepcji​. Badania sugerują również, że psylocybina zwiększa plastyczność procesów związanych z jaźnią, zmniejsza myślenie oparte na wstydzie i samokrytyce, a także poprawia regulację afektu i pragnienia alkoholu​.

Opis terapii asystowanej psylocybiną

Terapia asystowana psylocybiną to forma terapii, w której pacjenci przyjmują dawki psylocybiny pod nadzorem licencjonowanego psychoterapeuty i przechodzą “trip” wywołany przez grzyby psylocybinowe. W ramach tej terapii pacjenci uczestniczą również w sesjach psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapie motywacyjne​. W badaniach, pacjenci podkreślali wartość terapeutów i kontrolowanego środowiska jako kluczowych elementów umożliwiających bezpieczne doświadczenie leków psychodelicznych.

Porównanie terapii asystowanej psylocybiną z tradycyjnymi metodami leczenia alkoholizmu

Terapia asystowana psylocybiną stanowi nowatorskie podejście do leczenia alkoholizmu i różni się w wielu aspektach od tradycyjnych metod leczenia.

Tradycyjne metody leczenia alkoholizmu i ich cele

Większość programów leczenia alkoholizmu oferuje tradycyjne metody leczenia, takie jak detoksykacja, indywidualne porady, leki do leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Alkoholicy. Celem takiego leczenia jest nie tylko pomoc w fizycznym uzdrowieniu, ale także wsparcie psychiczne. Do głównych celów leczenia alkoholizmu należy przezwyciężenie zależności od alkoholu, zmniejszenie pragnienia alkoholu, nauczenie się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem i trudnościami emocjonalnymi, identyfikacja wyzwalaczy, rozwijanie umiejętności i zapobieganie nawrotom.

Jak terapia asystowana psylocybiną różni się od tradycyjnych metod?

Terapia wspomagana psylocybiną różni się od tradycyjnych metod leczenia alkoholizmu na kilka istotnych sposobów. Przede wszystkim, terapia ta polega na użyciu substancji psychoaktywnej – psylocybiny – w kontrolowanym środowisku terapeutycznym, co odróżnia ją od większości tradycyjnych metod, które nie zawierają takiego elementu.

Co więcej, terapia asystowana psylocybiną skupia się na głębokim emocjonalnym przetwarzaniu i samowiedzy, a nie tylko na radzeniu sobie z fizycznymi objawami uzależnienia. Uczestnicy terapii opisują doświadczenia, które pomagają im przetworzyć emocje związane z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości, odczuwają wzrost samowspółczucia, samoświadomości i uczucia połączenia. Psylocybina pomaga również w rozwijaniu samowiedzy i nowego zrozumienia dotyczących używania alkoholu i wzorców radzenia sobie z objawami.

Ważne jest jednak zauważenie, że psylocybina sama w sobie nie jest panaceum. Chociaż uczestnicy klinicznych badań zazwyczaj zgłaszali mniej dni picia i zmniejszone pragnienie picia, nie u wszystkich zniknęło pragnienie alkoholu.

Badania sugerują, że terapia asystowana psylocybiną może pomóc osobom nadużywającym alkoholu zmniejszyć poziom picia, a nawet całkowicie z niego zrezygnować. Na przykład, w jednym badaniu z 2022 roku stwierdzono, że terapia asystowana psylocybiną pomogła uczestnikom z alkoholizmem zmniejszyć liczbę dni ciężkiego picia o 83%.

Mechanizm działania psylocybiny w leczeniu alkoholizmu

Psylocybina w leczeniu depresji

Mechanizm działania psylocybiny w terapii alkoholizmu jest nadal przedmiotem badań, ale istnieją pewne aspekty, które wydają się być kluczowe:

 • Zmiana perspektywy i uzależnienia: Psylocybina może prowadzić do głębokich doświadczeń psychodelicznych, które często obejmują zmiany w percepcji siebie i świata. Te doświadczenia mogą skłonić pacjentów do przemyślenia swojego stosunku do alkoholu i dostrzeżenia negatywnych konsekwencji ich uzależnienia. W badaniach, pacjenci często opisują doświadczenia z psylocybiną jako przełomowe, pomagające im zrozumieć i przetworzyć emocje związane z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości, a także promować stany samowiedzy i poczucia współczucia dla siebie​​.
 • Przełamywanie nawyków z użyciem psylocybiny: Doświadczenia z psylocybiną mogą pomóc pacjentom przełamać nawykowe wzorce myślenia i zachowania związane z alkoholem. Na przykład, niektóre badania sugerują, że psylocybina może pomóc pacjentom zrozumieć i przetworzyć emocje związane z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości, które mogły przyczynić się do ich uzależnienia​​.

Ponadto, terapia asystowana psylocybiną często obejmuje elementy innych form terapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, która może pomóc pacjentom nabyć nowe umiejętności radzenia sobie i strategie zarządzania stresem​​.

Jednak warto zauważyć, że choć psylocybina wykazuje obiecujące wyniki w terapii alkoholizmu, nie jest ona uniwersalnym lekiem. Pacjenci mogą nadal doświadczać pragnienia alkoholu, a terapia asystowana psylocybiną najskuteczniej działa w połączeniu z innymi formami wsparcia, takimi jak terapia psychologiczna i wsparcie społeczności​.

Przyszłość terapii wspomaganej psylocybiną w leczeniu alkoholizmu

Badania wskazują na skuteczność psylocybiny, naturalnego związku o właściwościach halucynogennych, w leczeniu alkoholizmu. W badaniach przeprowadzonych w 2022 roku zauważono, że terapia asystowana psylocybiną pomogła uczestnikom z alkoholizmem zmniejszyć liczbę dni ciężkiego picia o 83 procent, w porównaniu do 51 procent w grupie placebo. Terapia ta polega na przyjmowaniu dawek psylocybiny pod nadzorem licencjonowanego psychoterapeuty i odbywaniu sesji psychoaktywnych na psylocybinie. Pacjenci dodatkowo uczestniczą w sesjach psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna czy motywacyjna. Mechanizm działania terapii asystowanej psylocybiną jest niejasny, ale wiąże się z wpływem tego związku na mózg​.

Nasze wyniki potwierdzają twierdzenie, że psylocybina zwiększa plastyczność przetwarzania związanego z samym sobą i zmniejsza oparte na wstydzie i samokrytyczne wzorce myślowe, jednocześnie poprawiając regulację afektu i zmniejszając łaknienie alkoholu

Raport o samowspółczuciu i regulacji afektu we wspomaganej psylocybiną terapii zaburzeń związanych z używaniem alkoholu: interpretacyjna analiza fenomenologiczna.

Potencjalne wyzwania i przeszkody na drodze legalizacji i powszechnego stosowania terapii asystowanej psylocybiną

Mimo obiecujących wyników badań, psylocybina jest klasyfikowana jako substancja kontrolowana klasy I w USA, co oznacza, że jej użycie jest nielegalne w większości kontekstów. Aby dostawcy usług mogli przepisać i oferować tę terapię, psylocybina musi uzyskać zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Chociaż istnieje nacisk na legalizację substancji psychoaktywnych, takich jak psylocybina, które są badane jako potencjalne terapie dla zaburzeń związanych z używaniem substancji i zaburzeń zdrowia psychicznego, to proces ten jest długi i skomplikowany​.

Podsumowanie

Terapia asystowana psylocybiną pokazuje obiecujące wyniki w leczeniu alkoholizmu. Psylocybina, substancja o właściwościach halucynogennych, jest podawana pacjentom pod nadzorem licencjonowanego psychoterapeuty, a pacjenci uczestniczą również w sesjach psychoterapii. Badania wskazują, że terapia asystowana psylocybiną pomaga osobom uzależnionym od alkoholu znacząco zmniejszyć ilość dni ciężkiego picia.

Mimo to, psylocybina jest obecnie klasyfikowana jako substancja kontrolowana, co oznacza, że jej użycie jest nielegalne w większości kontekstów. Terapia asystowana psylocybiną musi uzyskać zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), zanim dostawcy usług będą mogli przepisać i oferować tę formę terapii. Proces legalizacji jest długi, skomplikowany i pełen wyzwań.

Jest wiele aspektów terapii asystowanej psylocybiną, które wymagają dalszych badań, w tym jej mechanizm działania, optymalne dawki, warunki i metody wsparcia terapeutycznego. Pomimo tych wyzwań, terapia asystowana psylocybiną jest obiecującym obszarem badań w dziedzinie leczenia uzależnień i może przynieść znaczące korzyści dla osób borykających się z alkoholizmem.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Psylocybina Jest Skuteczna w Leczeniu Alkoholizmu?

Badania sugerują, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu alkoholizmu. Uczestnicy badań, którzy otrzymali terapię asystowaną psylocybiną, doświadczyli znacznego zmniejszenia liczby dni ciężkiego picia.

Czym Jest Terapia z Użyciem Psylocybiny?

Terapia asystowana psylocybiną to forma leczenia, która polega na podawaniu dawek psylocybiny pod nadzorem licencjonowanego psychoanalityka. Pacjenci uczestniczą również w sesjach psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna lub motywacyjna.

Jak Działa Terapia z Użyciem Psylocybiny?

Mechanizm działania terapii asystowanej psylocybiną nie jest w pełni zrozumiały. Uważa się jednak, że jest związany z wpływem psylocybiny na mózg, w szczególności na receptory serotoninowe, które są zaangażowane w regulację nastroju, percepcji i poznania.

Jakie Są Efekty Stosowania Psylocybiny?

Psylocybina może wywoływać różne efekty, w tym euforię, zmienione postrzeganie czasu i przestrzeni, uczucie spokoju, zaburzenia widzenia, zmniejszoną koordynację, senność, pozytywny nastrój, rozszerzone źrenice, przyspieszony rytm serca, zwiększoną temperaturę ciała i nudności.

Czy Psylocybina Jest Legalna w Polsce?

Na dzień dzisiejszy, psylocybina jest nielegalna w Polsce. Jest klasyfikowana jako substancja psychotropowa i jej posiadanie, produkcja, import i sprzedaż są karalne.

Jakie Są Korzyści z Leczenia Alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu ma na celu pomóc osobom uzależnionym od alkoholu przezwyciężyć zależność, zmniejszyć pragnienie alkoholu, nauczyć strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i emocjonalnymi trudnościami, identyfikować wyzwalacze, rozwijać umiejętności i zapobiegać nawrotom.

Co Mówią Najnowsze Badania?

Najnowsze badania sugerują, że terapia asystowana psylocybiną może pomóc pacjentom z alkoholizmem w przetwarzaniu emocji związanych z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości i promować stany samowiedzy, samolitosci i poczucia połączenia. Uczestnicy badania opisali, że terapia pomogła im zrozumieć i zmienić swoje wzorce zachowań związane z alkoholem. Wielu z nich podkreślało też wartość terapeutów i kontrolowanego środowiska podczas sesji z psylocybiną.

Pamiętaj, że mimo że wyniki tych badań są obiecujące, psylocybina nie jest lekiem na wszystko. Nie każdy uczestnik badania doświadczył pełnej remisji pragnienia alkoholu, a różnice w doświadczeniach między osobami mogą pomóc prowadzić dalsze badania nad dawkami, ustawieniami, terapią wspierającą i środkami po terapii związane z skutecznym leczeniem asystowanym psylocybiną.

Należy jednak pamiętać, że mimo iż badania na ten temat są obiecujące, nadal jest to temat badawczy, a terapia asystowana psylocybiną nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą ds. uzależnień, jeśli szukasz pomocy w walce z alkoholizmem.

1 KOMENTARZ

 1. Cześć,
  Jestem Patryk, Mam 28 lat i jestem poważnie uzależniony od alkoholu. Trafiłem przypadkowo na artykuł na wykopie i brzmi bardzo obiecująco. Czy możecie w jakiś sposób doradzić jak zdobyć te grzybki, jak je zażywać i w jakiej ilości?

  Pozdrawiam
  Patryk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 
 • Bongo gigant 90cm

  Bongo Gigant 90 cm / 4 mm

  279 

Mogą Cię zainteresować