Dołącz do nas

Zdrowie

Marihuana a Twoja pamięć

Przerwa od używania marihuany znacząco poprawia pamięć

Użytkownicy marihuany często przedstawiani są jako roztargnieni i zapominalscy. Czy za tym popularnym wyobrażeniem przemawiają jednak jakieś fakty?

Nie jest tajemnicą, że marihuana może wpływać na pamięć człowieka. W istocie badania pokazują, że marihuana i pamięć są na wiele sposobów bezpośrednio powiązane.

Sporadyczne używanie marihuany może upośledzać pamięć krótkotrwałą, jak i zdolność do tworzenia nowych wspomnień podczas haju. Efekt ten jest jednak tymczasowy, a funkcje pamięci wracają do normy po wytrzeźwieniu.

Długotrwałe stosowanie marihuany może skutkować dłużej utrzymującymi się zmianami, nie jest jednak jasne, czy konopie powodują jakiekolwiek trwałe uszkodzenia pamięci.

Wpływ, jaki marihuana ma w pamięć, zależy również od czynników genetycznych, poziomu THC i CBD w różnych szczepach oraz dawkowania.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, co nauka mówi o marihuanie i pamięci.

Czym jest pamięć?

Nasza pamięć to zdolność do zapisywania informacji, dzięki czemu możemy uzyskiwać później do nich dostęp i z nich korzystać. Korzystając w ten sposób z doświadczeń z przeszłości, możemy stosownie modyfikować swoje bieżące zachowanie.

Jeśli chodzi o mechanizm jej funkcjonowania w obrębie mózgu, jest to kwestia skomplikowana i angażująca wielu mechanizmów neurologicznych. Najprościej można ująć to tak, że w momencie, gdy uzyskujemy dostęp do jakiegoś obszaru naszej pamięci, nasze neurony aktywują się w sposób podobny do tego, jak zareagowały na pierwotne doświadczenie, aby odtworzyć na nasz użytek jego istotne aspekty.

Rodzaje pamięci

Większość ludzi zna różnicę między pamięcią krótko- i długoterminową. Istnieje jednakże wiele różnych sposobów podziału pamięci. Możliwe, że słyszeliście o pamięci operacyjnej, pamięci słownej bądź pamięci proceduralnej.

Według etapowego modelu pamięci, pamięć można z grubsza podzielić na 3 typy: sensoryczną (ultrakrótkotrwałą), krótkotrwałą (któtkoterminową) i pamięć trwałą (długotrwałą/długoterminową).

Pamięć sensoryczna

Pamięć sensoryczna tymczasowo (~ 3 sek) przechowuje informacje docierające z organów zmysłowych (wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku) i przekazuje je do dalszego przetwarzania w mózgu.

Gdy umknie Ci, co ktoś właśnie powiedział, Twój mózg może de facto odtworzyć minione kilka sekund bodźców dźwiękowych z pamięci sensorycznej. Dlatego właśnie często mówimy „słucham?” przypominając sobie jednocześnie co właśnie zostało powiedziane.

Pamięć krótkotrwała

Pamięć krótkotrwała (pamięć operacyjna) jest rodzajem filtra informacji sensorycznej. Mieści w zasadzie wszystko, na co aktualnie zwracasz uwagę lub o czym myślisz w przedziale około 30 sekund.

Można powiedzieć, że pamięć ta działa jak sitko. Ludzki mózg ma ograniczoną przepustowość, nie może więc po prostu przetwarzać wszystkiego, co trafia do niego kanałami zmysłowymi. Pamięć robocza odfiltrowuje informacje niepotrzebne, zachowując potrzebne do bieżących operacji umysłowych.

Dla przykładu: pamięć ta obejmuje nie więcej niż zdanie, które właśnie czytasz. Podczas czytania pamięć operacyjna przechowuje początek zdania tak, byś mógł, gdy dotrzesz do jego końca, uchwycić całość.

Pamięć długoterminowa

Pamięć długotrwała przechowuje informacje w sposób bardziej permanentny. Zawiera wspomnienia na temat minionych zdarzeń oraz poznanych w przeszłości faktów i procedur (czyli wiedzę jak wykonywać różne czynności). Przykładem może być pamiętanie czyjegoś imienia.

Informacje zawarte w pamięci krótkotrwałej mogą być przenoszone do pamięci długotrwałej na dwa główne sposoby: za sprawą emocje (tego, w jakim stopniu przykładasz wagę do tego, co się dzieje) i świadomie skierowanej uwagi (powtarzania).

Wspomnienia blakną i może być wymazywane, jeżeli nie są podtrzymywane przez odtwarzanie. Możesz więc na przykład zapomnieć jak śpiewać piosenkę, której wszystkie słowa kiedyś znałeś.

Wpływ marihuany na pamięć

Kiedy palisz marihuanę, THC i inne związki chemiczne trafiają do Twojego krwiobiegu, a z nim do mózgu.

W mózgu związki te wpływają na funkcjonowanie pamięci, uaktywniając układ endokannabinoidowy. Ten system biologiczny jest ściśle powiązany z obszarami mózgu związanymi z pamięcią.

Na przykład receptory CB1, które reagują na THC, znajdują się w m.in. strukturze mózgu zwanej hipokampem. Hipokamp to miejsce, gdzie przetwarzana jest większość Twoich wspomnień.

Uważa się, że system endokannabinoidowy działa jako wsparcie wygaszania wspomnień, pomagając nam zapominać złe wspomnienia i negatywne doświadczenia.

Skutki krótkoterminowe

Używanie marihuany ma natychmiastowy, ale tymczasowy wpływ na funkcjonowanie pamięci krótko- i długoterminowej.

Osoby pod wpływem marihuany wykazują zaburzenia pamięci krótkotrwałej i upośledzenie zdolności tworzenia nowych wspomnień długoterminowych. Nie mają one jednak żadnych kłopotów z przypominaniem sobie już ukształtowanych wspomnień, co oznacza, że marihuana powoduje zapominania tego, co już wiedzieliśmy.

Innymi słowy, wpływ marihuany na pamięć długotrwałą ogranicza się do utrudnienia tworzenia nowych wspomnień. Te zaburzenia wydają się jednak całkowicie ustępować, gdy dana osoba wytrzeźwieje.

Skutki długoterminowe

Osoby długotrwale używające marihuany wypadają w testach pamięci operacyjnej i werbalnej gorzej niż osoby, które nigdy jej nie paliły, nawet jeśli nie są w danym momencie pod jej wpływem.

Oznacza to, że osoby często używające marihuany mają problemy z utrzymywaniem informacji w myślach oraz z przywoływaniem informacji werbalnych (słów).

Istotne jest, czy efekty te są permanentne, czy też po jakimś czasie pamięć powraca do normy. Niestety, na to pytanie badania nie dają jasnej odpowiedzi.

Przegląd z roku 2008 zawiera konkluzję, że deficyty pamięci spowodowane intensywnym konopi na pamięć mogą utrzymywać się nawet po dłuższym okresie abstynencji.

Badanie z roku 2005 wskazuje jednak na coś przeciwnego. Naukowcy porównali w nim długoterminowych użytkowników marihuany, którzy nadal palili znaczne ilości marihuany, z tymi którzy zachowali abstynencję przez 3 miesiące. Stwierdzili, że u byłych nałogowych palaczy nie występowały upośledzenia pamięci takie, jak u tych, którzy nadal palili.

Eksperci sugerują, że te kolidujące ze sobą ustalenia mogą odzwierciedlać istnienie dwóch podgrup: niektórym osobom odzyskanie sprawności pamięci po zaprzestaniu używania marihuany przychodzi najwyraźniej łatwiej, niż innym.

Negatywne wspomnienia i PTSD

Negatywne wspomnienia to te związane z negatywnymi uczuciami. Ich zadaniem jest chronienie Cię przed zrobieniem sobie krzywdy, poprzez skłonienie do unikania tego, co w przeszłości sprawiło ci ból.

Kiedy ludzie doświadczają poważnej traumy, ich system zarządzania negatywnymi wspomnieniami może popaść w stan nadczynności i w efekcie może rozwinąć się zaburzenie zwane zespołem stresu pourazowego (PTSD).

PTSD wiąże się z nawrotami wspomnień, co z kolei skutkuje objawami takimi jak nadmierna czujność, lęki, ataki paniki i wrażenie ciągłego niepokoju.

Badania wykazały, że system endokannabinoidowy bierze udział w procesach wygaszania wspomnień. Ustalono też, że aktywacja układu endokannabinoidowego przez palenie marihuany może ten proces ułatwiać.

Naukowcy spekulują zatem na temat potencjału THC jako środka pomocnego w leczeniu PTSD, dzięki mechanizmowi wspierania wygaszania raniących wspomnień.

Pamięć kontekstowa

Użytkownicy marihuany przyzwyczajeni do bycia na haju mogą na trzeźwo sprawiać wrażenie, jakby czuli się nieswojo. Jedno z możliwych wyjaśnień tej sytuacji opiera się na teorii pamięci kontekstowej.

Badania wykazały, że łatwiej uzyskujemy dostęp do [konkretnych] wspomnień w otoczeniu mającym cechy wspólne z tym, w jakim znajdowaliśmy się w momencie tworzenia danego wspomnienia. Wiadomo na przykład, że uczniowie, którzy słuchają muzyki podczas nauki do egzaminu radzą sobie na nim lepiej, jeśli podczas jego pisania również mogą słuchać muzyki.

Jeśli zatem ktoś pali dużo marihuany, może mieć na trzeźwo kłopoty z przypominaniem sobie rzeczy, które zdarzyły się, gdy był upalony — i vice versa. To może wyjaśniać, dlaczego palacze sprawiają czasami wrażenie zapominalskich lub zdezorientowanych.

Inne czynniki

Opisywanie związków między marihuaną a pamięcią nie jest wcale proste. Różne szczepy, dawkowanie, tolerancja i predyspozycje genetyczne także odgrywają rolę w determinowaniu tego, jak marihuana wpływa na pamięć.

Szczep

Szczepy marihuany różnią się poziomami różnych kanabinoidów (THC i CBD). Badania sugerują, że CBD może chronić funkcje pamięci poprzez osłabianie wpływu THC. Choć są to nadal spekulacje, naukowcy mają nadzieję, że wybieranie szczepów o wysokiej zawartości CBD może pomóc użytkownikom marihuany unikać problemów z pamięcią spowodowanych przez THC.

Dawka

Wpływ marihuany w pamięć zależny jest również od dawki, co oznacza, że zaburzenia pamięci staje się poważniejsze przy większych dawkach. Osoby palące (bądź spożywające) większe ilości marihuany będą bardziej narażone na problemy z pamięcią.

Tolerancja i predyspozycje genetyczne

Z drugiej strony wiadomo, że u długoterminowych użytkowników marihuany rozwija się tolerancja na efekty TH. Badania sugerują, że marihuana ma silniejszy [doraźny] wpływ na pamięć u użytkowników okazjonalnych.

Także pewne czynniki genetyczne okazały się korelować z reakcjami użytkowników do THC i tym na ile zaburza ono funkcjonowanie ich pamięci.

Problem z badaniami

Większość badań dotyczących relacji długotrwałego stosowania marihuany i pamięci miała charakter obserwacyjny, toteż ich wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością.

Osoby palące marihuanę mogą być również grupą współdzielącą inne cechy, takie jak właśnie predyspozycje do problemów z pamięcią. Oznacza to, że trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy to marihuana powoduje problemy z pamięcią, czy też osoby z predyspozycjami do takich problemów chętniej po nią sięgają.

Użytkownicy marihuany mogą być również bardziej skłonni do stosowania innych narkotyków, takich jak alkohol, ecstasy czy kokaina. Sprawia to, że trudno oddzielić wpływ marihuany na pamięć od wpływu innych substancji.

Wreszcie — w niektórych badaniach użytkowników marihuany poddawano testom pamięci po okresie zaledwie 12-24 godzin abstynencji. Każdy, kto doświadczył ziołowego „kaca”. będzie wiedział, że w takim przedziale czasowym pewne efekty mogą wciąż się utrzymywać.

Podsumowanie

U użytkowników okazjonalnych występuje tymczasowe upośledzenie pamięci krótkotrwałej oraz problemy w tworzeniu pamięci długotrwałej, ale efekt ten znika wraz z trzeźwieniem.

Użytkownicy systematyczni wykazują upośledzenie pamięci nawet po okresie doby od wytrzeźwienia, a czasem dłużej.

Niektóre badania sugerują, że efekty te mogą być stałe, inne zaś, że sprawność pamięci wraca do normy po zarzuceniu palenia marihuany.

Podsumowując: na haju możesz mieć problemy z łamigłówkami lub nadążaniem za rozmową i możesz nie zdołać zarejestrować wszystkich szczegółów tego, co się dzieje.

Marihuana nie sprawi jednak, że zapomnisz wszystko, co już sobie przyswoiłeś do tej pory, co do tego natomiast, czy negatywny wpływ na pamięć może być rzeczywiście permanentny, brak na razie rozstrzygnięcia.

Susz CBD Sklep

Opublikowany

dnia

Kliknij aby skomentować
Subskrybuj temat
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nauka

Czy przerwa od marihuany poprawi efekty i siłę jej działania?

Opublikowany

dnia

Regularni konsumenci trawki często mają zbudowaną tolerancję do tego stopnia, że efekty jej używania są co najmniej niezadowalające. Pomimo zmiany odmiany marihuany i próbowania nowych sposobów konsumpcji, niektórzy konsumenci twierdzą, że efekty działania konopi wydają się być słabe, a po wielokrotnym użyciu podczas jednego dnia są praktycznie zerowe. Aby walczyć z tymi skutkami, niektórzy konsumenci decydują się na przerwę w celu obniżenia ich tolerancji na marihuanę i zwiększenia skutków konsumpcji.

Czym jest łamanie tolerancji na marihuanę?

Łamanie tolerancji to krótkoterminowa przerwa od marihuany, w celu oczyszczenia organizmu z kannabinoidów, w szczególności z THC. Ale czy to działa? Badania wykazały, że regularni konsumenci marihuany rzeczywiście szybko budują tolerancję. Badania przeprowadzone przez dr Milesa Herkenhama z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH) na temat układu receptorów kannabinoidowych i jego tolerancji na marihuanę doprowadziło do następującego wniosku:

“Efekt [marihuany] jest zależny od czasu i dawki, i jest odwracalny, a zatem wydaje się, że mediatorem są receptory kannabinoidowe. Wyniki […] sugerują zmniejszenie efektów przy większym poziomie konsumpcji. “

Chociaż regularne używanie marihuany buduje tolerancję, to można z nią walczyć poprzez przerwę od konsumpcji konopi. Niektórzy konsumenci czerpią korzyści ze zmniejszonego spożycia, podczas gdy inni decydują się na całkowite wstrzymanie się na określony czas, tak aby psychoaktywne efekty marihuany mogły powrócić z pełną mocą.

Łamanie tolerancji może również polegać na zmianie nawyków konsumenta, które mogą wpływać na skuteczność marihuany i jej interakcję z umysłem i ciałem. Na przykład, pomijanie konsumpcji rano może powodować silniejsze efekty podczas wieczornego spożycia. Ostatecznie, długość i trudność złamania tolerancji jest kwestią indywidualną i zależy od wzorców konsumpcji.

Dlaczego warto zrobić przerwę od marihuany?

Zmniejszenie spożycia konopi może nie wydawać się zbyt kuszące, ale istnieją uzasadnione powody, dla których konsumenci mogą chcieć zrobić kilkudniową przerwę.

Poza chęcią obniżenia progu dla kannabinoidów, ci, którzy szukają nowej pracy, mogą odstawić marihuanę, aby wyczyścić swój organizm z kannabinoidów, przygotowując się do testów narkotykowych. Nakazy sądowe, zwolnienia warunkowe i inne kwestie prawne są kolejną rozsądną wymówką do powstrzymania się od spożycia konopi. Turyści mogą również zrobić przerwę przed udaniem się do kraju, który nie jest przyjazny dla konopi. Niektórzy konsumenci robią przerwy na złamanie tolerancji, aby zaoszczędzić pieniądze. I oczywiście, wielu decyduje się na przerwę tylko dlatego, że chcą lepiej wykorzystać działanie marihuany.

Przede wszystkim, przerwa pomoże przypomnieć, że marihuana może być przyjemnym dodatkiem, a nie jedyną rzeczą, która w życiu ma znaczenie. Dzięki jasności umysłu można zyskać (lub odzyskać) szacunek dla siły, jaką ta roślina posiada, szczególnie gdy po długiej przerwie poczuje się efekt euforii, kreatywności i poczucia radości.

Jak długo powinna trwać przerwa od marihuany?

Ponieważ działanie marihuany jest wysoce indywidualną kwestią, to przerwa na złamanie tolerancji może przebiegać w zależności od dotychczasowego schematu konsumpcji. Ogólnie rzecz biorąc, kilka dni bez marihuany powinno wystarczyć, aby zacząć dostrzegać mocniejsze efekty, podczas gdy jedno lub dwutygodniowa przerwa pomoże w zabiciu rutyny związanej z używaniem konopi.

Dla tych, którzy chcą całkowicie wyczyścić swój organizm z kannabinoidów, przerwa powinna trwać przynajmniej 2 tygodnie, ponieważ THC i inne związki mogą pozostać w organizmie przez ponad 30 dni.

Czego konsumenci powinni się spodziewać podczas przerwy od marihuany?

Podczas przerwy na łamanie tolerancji staraj się być aktywnym i nawodnionym. Ćwiczenie na siłowni, uprawianie sportu, spacery i  inne zajęcia fizyczne sprawią, że “reset” nastąpi szybciej. Warto również postawić na prawidłowe odżywianie i skupianie się na dobrych nawykach żywieniowych. Spróbuj biegać, gotować zdrowe posiłki lub zabrać się za hobby, które przyniesie pozytywną energie i poprawi zadowolenie z siebie.

Konsumenci, którzy zdecydują się na przerwę od marihuany, powinni pamiętać, że po powrocie do używania konopi ważne jest, aby zmniejszyć ilość, którą używali przed przerwą. Im dłużej trwa przerwa, tym od niższych dawek powinno się zacząć; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ilość marihuany, która niegdyś powodowała niewielkie efekty, teraz może być za duża, a efekty będą trudne do opanowania.

Regularni użytkownicy mogą odczuwać objawy odstawienia marihuany, takie jak bezsenność, drażliwość, pocenie się w nocy i dziwne sny, których podczas jednej nocy może być kilka i serio – będą dziwne.

Czy kiedykolwiek robiłeś/aś przerwę na złamanie tolerancji? Podziel się wrażeniami w komentarzu i daj znać, jakie były Twoje wrażenia z pierwszej konsumpcji po przerwie.

Susz CBD Sklep
Czytaj dalej

CBD

Noworodek z Wielkiej Brytanii został najmłodszym uczestnikiem badań nad medyczną marihuaną

Opublikowany

dnia

Najmlodszy pacjent na świecie weźmie udział w badaniach nad medyczną marihuaną

Dwumiesięczny Oscar z Wielkiej Brytanii cierpiący na rzadkie zaburzenie został dołączony do badania klinicznego, aby ustalić, czy marihuana medyczna o niskiej zawartości THC może chronić je przed napadami padaczki i urazami mózgu. Oscar został pierwszym na świecie niemowlakiem, który wziął udział w przełomowym badaniu dotyczącym medycznego zastosowania konopi.

Oscar Parodi został urodzony przez cesarskie cięcie w szpitalu Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH) 11 marca. Niestety u dziecka zdiagnozowano encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną (ENN), czyli stan spowodowany brakiem tlenu lub przepływu krwi z łożyska. Noworodka przeniesiono na szpitalny oddział intensywnej terapii noworodków i poddano go terapii chłodzącej na 72 godziny.

Dzieci urodzone z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną są narażone na podwyższone ryzyko uszkodzeń mózgu, a jedynym obecnie dostępnym sposobem leczenia tego schorzenia jest terapia chłodząca, w której całe ciało jest schładzane do 33.5°C. Tradycyjna medycyna nie była zbyt skuteczna w leczeniu tego schorzenia, ale neonatolodzy uważają, że kannabinoidy zawarte w konopiach mogą potencjalnie chronić dzieci przed napadamipadaczki i urazami mózgu spowodowanymi tym schorzeniem.

Poprzednie badania wykazały, że marihuana, a właściwie kannabinoidy w niej zawarte są bardzo skuteczne w leczeniu rzadkich zaburzeń padaczkowych u dzieci. W nowszych badaniach testowano potencjał CBD i innych związków występujących w konopiach w celu ochrony przed uszkodzeniami mózgu – z pozytywnym skutkiem. Siła tych badań przekonała Norwich University Hospital (NNUH) do zbadania bezpieczeństwa i skuteczności kannabinoidów u niemowląt urodzonych z ENN.

Po porodzie zwrócono się do mnie z prośbą o wzięcie udziału w tym badaniu i skonsultowałam się z mamą i bratem, który przygotowuje się do zostania ratownikiem medycznym” – powiedziała matka dziecka, 17-letnia Chelsea Parodi w wywiadzie dla The Guardian. „Było ciężko, ale chciałam zrobić wszystko, co mogłam, aby pomóc mojemu dziecku. Oscar przebywał w szpitalu przez dziewięć dni i był monitorowany przez całą dobę.”

Niemowlęta uczestniczące w badaniu otrzymają dożylną dawkę kannabinoidów lub placebo. Naukowcy wybrali mieszankę zawierającą olej konopny o niskiej zawartości THC, który będzie podawany w dawce 0,1 miligrama na kilogram masy ciała, czyli 1/30 dawki dla dorosłych. Przez 120 godzin bezpośrednio po zastrzyku lekarze będą uważnie monitorować parametry życiowe dziecka. Każde dziecko otrzyma tylko jedną dawkę kannabinoidów, a podczass badania lekarze będą kontynuować terapię chłodzącą.

„Tak jak w przypadku każdego badania nad nowym lekiem, mogą wystąpić nieoczekiwane skutki uboczne i nieznane zagrożenia”, powiedział profesor Paul Clarke, konsultant i neonatolog z NNUH. „Mając to na uwadze, badanie zostało starannie zaprojektowane, aby uczynić je tak bezpiecznym, jak to możliwe, dlatego na początku podajemy malutkie dawki i monitorujemy efekty jeszcze dokładniej niż zwykle”.

Nie wiadomo, czy Oscar otrzymał lek na bazie marihuany czy placebo, ale jak twierdzi jego matka, „jak dotąd ma się znakomicie”.

„Cały oddział jest bardzo podekscytowany i jesteśmy dumni, że zrekrutowaliśmy tak małe dzieci do tego badania”, powiedział Clarke dla ITV. „Po raz pierwszy lek pochodzący z konopi testowano dożylnie u dzieci. Mamy nadzieję, że przyda się w zapobieganiu napadom padaczkowym i ochronie mózgu noworodków z HIE. ”

„Zawsze mieliśmy wsparcie ze strony rodzin chcących wziąć udział w badaniach, które często robią to z altruistycznego punktu widzenia, aby pomóc przyszłym dzieciom” – dodał Clarke. „Jedną z zalet tego badania dla rodziców jest dokładniejsze monitorowanie mózgu niemowląt, ponieważ dla badanych dzieci stosuje się bardziej zaawansowany monitor fal mózgowych. Daje to rodzicom większą pewność, że wszelkie napady zostaną wykryte ”.

Trzy lata temu w Wielkiej Brytanii ta próba byłaby całkowicie nielegalna, ale Zjednoczone Królestwo ostatecznie zalegalizowało marihuanę medyczną pod koniec 2018 r. Program marihuany medycznej w Wielkiej Brytanii jest jeszcze w powijakach, ale badania takie jak badanie NNUH z pewnością przekonają lekarzy do leczniczych właściwościach konopi.

Susz CBD Sklep
Czytaj dalej

Popularne