- Reklama -
Banner

Czym jest HHC (Heksahydrokannabinol)?

HHC, czyli Heksahydrokannabinol, to kannabinoid, który, podobnie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), pochodzi z rośliny konopi. Jest to związek, który jest wytwarzany przez roślinę konopi w niewielkich ilościach, ale może być również syntetyzowany chemicznie. HHC jest unikatowe ze względu na swoje własności chemiczne i biologiczne, które różnią się od innych, bardziej znanych kannabinoidów.

Historyczny kontekst odkrycia HHC Odkrycie HHC datuje się na początek lat 60. XX wieku, kiedy to naukowcy zaczęli badać różne kannabinoidy w poszukiwaniu ich potencjalnych zastosowań medycznych i terapeutycznych. W tym okresie, wraz z rosnącym zainteresowaniem związkami chemicznymi obecnymi w konopi, zidentyfikowano wiele kannabinoidów, w tym HHC. Od tego czasu, naukowcy kontynuowali badania nad HHC, starając się zrozumieć jego właściwości chemiczne, biologiczne efekty oraz potencjalne zastosowania terapeutyczne.

Struktura molekularna HHC

Heksahydrokannabinol (HHC) to kannabinoid o wzorze sumarycznym C21H32O2. Struktura molekularna HHC opisana jest jako 6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6a,7,8,9,10,10a-heksahydrobenzo[c]chromen-1-ol (1)​. Jest to związek, który można uzyskać naturalnie lub w wyniku procesów chemicznych, takich jak wodorowanie ekstraktów z konopi (2)

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Porównanie z innymi kannabinoidami

HHC jest kannabinoidem, który jest wytwarzany poprzez wodorowanie THC (tetrahydrokannabinolu). Strukturalnie, HHC różni się od THC poprzez dodatkowe atomy wodoru, które są dodawane w procesie wodorowania, co prowadzi do zwiększonej saturacji pierścienia chemicznego. Z powodu tych różnic, HHC posiada pewne unikatowe właściwości w porównaniu do THC i innych kannabinoidów.

Podczas gdy THC i CBD (kannabidiol) są bardziej rozpoznawalnymi kannabinoidami, HHC również posiada swoje miejsce w spektrum kannabinoidów. Na przykład, HHC posiada dwie formy izomeryczne, znane jako (9R)-HHC i (9S)-HHC, które są pochodnymi psychoaktywnych kannabinoidów Δ9- i Δ8-THC (3). Proces produkcji HHC na dużą skalę opiera się na ekstrakcie CBD pochodzącym z konopi, który jest najpierw przekształcany przez cyklizację w mieszaninę Δ8/Δ9-THC, a następnie przez katalityczne wodorowanie w mieszaninę epimerów (9R)-HHC i (9S)-HHC (4)​.

Te różnice w strukturze chemicznej i procesie produkcji między HHC a innymi kannabinoidami prowadzą do różnic w ich właściwościach farmakologicznych i potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych, które zostaną omówione w późniejszych sekcjach tego artykułu.

Jak działa HHC?

HHC (heksahydrokannabinol) jest jednym z kannabinoidów, które, podobnie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), mają zdolność interakcji z ludzkim systemem endokannabinoidowym (ECS). ECS to sieć receptorów i neuroprzekaźników rozproszonych w całym ciele, które regulują różne funkcje biologiczne, takie jak sen, apetyt, nastrój i pamięć. Zasadniczo ECS działa jako centralny system sterowania, który utrzymuje równowagę fizjologiczną (homeostazę) w organizmie.

Efekty na ludzki mózg:

Jednym z mechanizmów, za pomocą których HHC oddziałuje na ludzki organizm, jest interakcja z receptorami kannabinoidowymi, głównie receptorami CB1, które są obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Receptory te są ważne dla różnych funkcji mózgu, takich jak sen, nastrój i pamięć​ (5)​. Choć nie znamy dokładnych efektów, jakie HHC wywołuje, gdy wiąże się z tymi receptorami, niektóre źródła sugerują, że może ono ułatwiać zasypianie, co prawdopodobnie jest spowodowane jego interakcją z receptorami CB1 w mózgu​​.

Interakcja z endokannabinoidowym systemem:

Kannabinoidy, takie jak HHC, działają poprzez interakcję z układem endokannabinoidowym (ECS) w ludzkim ciele​​. HHC, podobnie jak inne kannabinoidy, wchodzi w interakcje z ECS poprzez wiązanie się z receptorami endokannabinoidowymi, głównie receptorami CB1 i CB2. Struktura chemiczna HHC jest bardzo podobna do THC, zatem wiąże się on z tymi samymi receptorami CB1 i CB2 jako częściowy agonista i antagonista​​. Różne formy HHC, takie jak 9R-HHC, wiążą się aktywnie z naturalnymi receptorami endokannabinoidowymi w organizmie, podczas gdy inne formy, takie jak 9S-HHC, nie robią tego prawie tak dobrze​​.

Zastosowania terapeutyczne

Hexahydrokannabinol (HHC) to kannabinoid, który, podobnie jak inne kannabinoidy, posiada potencjał terapeutyczny w różnych obszarach medycyny. Choć badania naukowe na ten temat są wciąż ograniczone, istnieją doniesienia anegdotyczne oraz pewne dowody sugerujące korzyści związane z używaniem HHC.

Leczenie bólu

Przewlekły ból to złożone schorzenie, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. HHC, jako syntetyczny kannabinoid, jest badany pod kątem potencjalnych zastosowań w leczeniu bólu. Chociaż dokładny mechanizm działania HHC nie jest jeszcze w pełni zrozumiały, sugeruje się, że może on oferować korzyści osobom cierpiącym na przewlekły ból​.

Zaburzenia nastroju i lęku

HHC, podobnie jak inne kannabinoidy, może oddziaływać na układ endokannabinoidowy w ludzkim ciele, który reguluje różne funkcje, w tym nastrój i poziom stresu. Anegdotyczne doniesienia sugerują, że HHC może pomagać w łagodzeniu objawów związanych z lękiem, oferując relaksujące uczucie, pomoc w problemach ze snem, uwolnienie od niepokoju, poprawę nastroju, i inne korzyści. Zaznacza się jednak, że potrzebne są dalsze badania w celu pełnego zrozumienia korzyści i potencjalnych skutków ubocznych stosowania HHC w leczeniu zaburzeń nastroju i lęku​​.

Korzyści neuroprotekcyjne

Układ endokannabinoidowy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia mózgu. Interakcja HHC z tym systemem może potencjalnie oferować korzyści neuroprotekcyjne. Chociaż badania naukowe w tej dziedzinie są ograniczone, sugerowane jest, że kannabinoidy, takie jak HHC, mogą potencjalnie chronić neurony, co z kolei może przynieść korzyści osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi​​.

Powszechne skutki uboczne HHC

Używanie HHC może być związane z kilkoma skutkami ubocznymi, które w dużej mierze przypominają te związane z innymi kannabinoidami, takimi jak THC. Powszechne skutki uboczne HHC obejmują:

 • Suchość w ustach: Suchość w ustach jest częstym skutkiem ubocznym używania kannabinoidów, w tym HHC​​.
 • Zawroty głowy: Niektóre źródła zaznaczają, że zawroty głowy mogą wystąpić po spożyciu HHC​.
 • Paranoia: Paranoia została również wymieniona jako możliwy skutek uboczny stosowania HHC​​.
 • Niepokój: Niepokój może być skutkiem ubocznym stosowania HHC, chociaż inne źródła sugerują, że HHC może pomagać w łagodzeniu niepokoju​​.
 • Bezsenność: Niektóre źródła sugerują, że HHC może powodować bezsenność, podczas gdy inne sugerują, że może promować relaks i sen​​.

Dodatkowo, niektóre źródła wymieniają inne skutki uboczne, takie jak przyspieszona akcja serca, zaczerwienienie oczu, zwiększony apetyt czy łagodna euforia​.

Długoterminowe stosowanie i potencjalne ryzyko

Długoterminowe efekty stosowania HHC nie zostały jeszcze odpowiednio zbadane. Związane to jest z wyższym powinowactwem HHC do receptora kannabinoidowego CB1, co może mieć wpływ na umysł i ciało osoby stosującej. Ze względu na brak badań, nie znane są skutki uboczne HHC, HHC-O i HHC-P, co sugeruje, że stosowanie tych substancji wiąże się z nieokreślonym ryzykiem​​. Zaleca się ostrożne stosowanie HHC, zwłaszcza w przypadku długoterminowego użytkowania.

Legalność HHC w Polsce i na świecie

Status prawny HHC jest skomplikowany i różni się w zależności od kraju. HHC znalazło się w pewnym rodzaju prawnej luki, ponieważ jest ono pochodną roślin konopi zawierających niskie poziomy THC, które mogą być legalnie uprawiane. W Stanach Zjednoczonych ponad 20 stanów zakazało (lub zamierza zakazać) sprzedaży IHDC. Od momentu, gdy EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii) zidentyfikowało HHC jako Nową Substancję Psychoaktywną (NPS), zgłoszono około 50 zatrzymań tej substancji na terenie UE przez policję i agencje celne, co stanowi około 70 kg i prawie 100 litrów produktu. EMCDDA zorganizowało „spotkanie ekspertów technicznych” w grudniu 2022 roku, a od tego czasu kilka krajów europejskich podjęło kroki w celu kontrolowania sprzedaży HHC.

Przykłady decyzji prawnych dotyczących HHC w różnych krajach:

 • Polska: Polska poinformowała Komisję Europejską o zamiarze umieszczenia HHC-O, wersji octanowej HHC, na liście narkotyków, i stwierdziła, że HHC jest już sklasyfikowane jako narkotyk.
 • Islandia: W styczniu 2023 roku Islandia wprowadziła zasady awaryjne w celu natychmiastowego wycofania HHC i THCO z rynku. Urzędnicy powiadomili Komisję Europejską o zamiarze dodania kannabinoidów do listy substancji kontrolowanych, stając się pierwszym krajem w Europie, który próbował włączyć HHC do swojego reżimu narkotykowego.
 • Estonia: Estonia jako pierwszy kraj UE podążyła za przykładem Islandii, wprowadzając projekt ustawy o umieszczeniu HHC na liście środków psychotropowych.
 • Austria: W marcu potwierdzono w mediach umieszczenie HHC na liście zakazanych substancji, co skutkowało natychmiastowym zakazem sprzedaży, w tym pozostałych zapasów.
 • Szwajcaria: Szwajcarskie Federalne Departament Spraw Wewnętrznych również ogłosiło poprawkę do ustawodawstwa dotyczącego narkotyków i psychotropów, zakazując HHC i 10 innych substancji.
 • Szwecja: Wcześniej tego roku Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego dodała H4-CBD do listy substancji objętych śledztwem i potwierdziła dodanie HHC w październiku 2022 roku.
 • Bułgaria: W kwietniu Bułgarska Narodowa Rada ds. Narkotyków ogłosiła plan opracowania projektu ustawy zakazującej produkcji, handlu, posiadania i używania HHC, klasyfikując go jako substancję z listy I obok THC.
 • Dania: Duński minister zdrowia zasugerował w mediach plany zakazu HHC, chociaż nie przedstawiono jeszcze konkretnych propozycji parlamentowi.
 • Francja: Po pytaniu parlamentarnym dotyczącym HHC, minister zdrowia kraju, François Braun, powiedział mediom, że spodziewa się, że wkrótce zostanie wprowadzony zakaz, a regulacje od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ANSM) są spodziewane wkrótce.
 • Czechy: Krajowe Centrum Antynarkotykowe i Ministerstwo Obrony, wspierane przez Ministerstwo Zdrowia, zaproponowało umieszczenie HHC na liście substancji uzależniających od lipca 2023 roku.
 • Węgry: Na początku czerwca rząd powiadomił unijny system informacji o przepisach technicznych (TRIS) o projekcie ustawy mającej na celu umieszczenie HHC, HHC-O i HHC-P na liście narkotyków.

Najczęściej zadawane pytania o HHC

Czy HHC jest psychoaktywne?

Tak, HHC jest uważane za związek psychoaktywny, chociaż jego efekty mogą być mniej intensywne w porównaniu do THC.

Jak HHC porównuje się do THC lub CBD?

HHC jest podobne do THC pod względem struktury chemicznej, ale zazwyczaj wykazuje łagodniejsze efekty psychoaktywne. W przeciwieństwie do THC i podobnie jak CBD, HHC może oferować korzyści terapeutyczne bez silnego efektu odurzenia. HHC różni się od CBD, ponieważ CBD nie jest psychoaktywne.

Czy HHC może być stosowane w leczeniu medycznym?

Tak, HHC może być stosowane w leczeniu medycznym, chociaż badania nad jego zastosowaniami są wciąż w toku. Może oferować korzyści w leczeniu bólu, zaburzeń nastroju i lęku, a także posiada potencjalne korzyści neuroprotekcyjne.

Czy używanie HHC jest legalne w moim kraju?

Legalność HHC różni się w zależności od kraju. Na przykład, w Polsce HHC jest sklasyfikowane jako narkotyk, a jego postacie octanowe mają być dodane do listy narkotyków. W innych krajach, takich jak Islandia, Austria czy Estonia, wprowadzono również regulacje ograniczające dostęp do HHC. Zalecamy sprawdzenie lokalnych przepisów prawnych.

Jaka jest najlepsza metoda spożywania HHC?

Metoda spożywania HHC może zależeć od indywidualnych preferencji. Możliwe są różne formy spożycia, takie jak inhalacja, doustne spożycie w postaci kapsułek lub olejków, a także stosowanie miejscowe w postaci kremów lub maści.

Czy HHC to narkotyk?

Tak, w niektórych krajach HHC jest klasyfikowane jako narkotyk, na przykład w Polsce. Klasyfikacja ta może się różnić w zależności od kraju, dlatego warto sprawdzić lokalne regulacje prawne.

Czy w Polsce HHC jest legalne?

Nie, w Polsce HHC jest klasyfikowane jako narkotyk, a postacie octanowe HHC są również dodane do listy narkotyków.

Czy HHC jest niebezpieczne?

Skutki uboczne HHC mogą obejmować suchość w ustach, przyspieszoną akcję serca, zaczerwienienie oczu, zawroty głowy, niepokój, bezsenność i zwiększony apetyt. Długoterminowe skutki stosowania HHC nie są dobrze znane, dlatego zaleca się ostrożność​.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Bongo gigant 90cm

  Bongo Gigant 90 cm / 4 mm

  279 
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 
 • Filtry węglowe Purize XTRA Slim White 100 szt.

  69 
 • Auto Amnesia XXL – automatyczne nasiona marihuany dające duże plony

  25 

Mogą Cię zainteresować