- Reklama -
Banner

73,4% Polaków chce dekryminalizacji marihuany – najnowszy sondaż CBOS

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w społecznym postrzeganiu marihuany, co znajduje odzwierciedlenie w nowych wynikach badań opinii publicznej. Badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w lutym 2024 roku wykazało, że aż 73,4% Polaków opowiada się przeciwko karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek.

Z badania wynika, że prawie 3 na 4 Polaków jest przeciwna karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek. Jest to wzrost o 13,4 punktów procentowych w porównaniu do badania z 2022 roku, kiedy to 60% ankietowanych opowiedziało się za zniesieniem kar za posiadanie niewielkich ilości na własny użytek.

Na pytanie, “Czy uważa Pan(i), że posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek powinno być karane więzieniem, ankietowali odpowiedzieli, że:

 • Zdecydowanie nie – 34,4%
 • Raczej nie – 43%
 • Raczej tak – 17,5%
 • Zdecydowanie tak – 9,1%

CBOS praktykuje podawanie danych bez uwzględniania głosów osób, które nie są zdecydowane. Po ich odjęciu, 74,3% ankietowanych popiera zniesienie kar za posiadanie niewielkich ilości, a 25,7% popiera dalszą kryminalizację.

To jasny i ważny sygnał dla polskiego prawodawstwa i polityków, którzy nie powinni dłużej ignorować głosu społeczeństwa. Najwyższy czas, aby dostosować politykę narkotykową do realiów XXI wieku, zamiast bazować na przekonaniach z poprzedniego wieku.

Szczegółowe statystyki

Obraz przedstawia dynamiczną kompozycję z żywymi kolorami, gdzie w centrum znajduje się jaskrawo zielony liść marihuany na tle flagi Polski, co ma symbolizować poparcie społeczne dla dekryminalizacji marihuany.

Analiza demograficzna pokazuje zróżnicowane podejście w zależności od różnych czynników. Poniżej przedstawiam wybrane statystyki z najnowszego badania CBOS, które rzucają światło na społeczne postrzeganie dekryminalizacji marihuany w Polsce. Na pytanie, “Czy uważa Pan(i), że posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek powinno być karane więzieniem?” – ankietowani odpowiadali następująco:

Płeć:

 • Mężczyźni: 37% raczej nie i 32% zdecydowanie nie popiera karania. 15% raczej tak, 7% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.
 • Kobiety: 39% raczej nie i 22% zdecydowanie nie. 16% raczej tak, 9% zdecydowanie tak, 14% trudno powiedzieć.

Wśród mężczyzn większość jest przeciwna karaniu za posiadanie marihuany (łącznie 69%), podczas gdy kobiety wykazują nieco większą niepewność, z większym odsetkiem niezdecydowanych. Pomimo tego, większość kobiet również opowiada się przeciwko karaniu.

Wiek:

 • Grupa wiekowa 18-24 lata: 32% raczej nie i 36% zdecydowanie nie. 21% raczej tak, 4% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.
 • 65 lat i więcej: 35% raczej nie i 15% zdecydowanie nie. 19% raczej tak, 14% zdecydowanie tak, 17% trudno powiedzieć.

Młodsza grupa wiekowa (18-24 lata) wyraźnie sprzeciwia się karaniu za posiadanie marihuany, z łącznym poparciem dla dekryminalizacji na poziomie 68%. Starsze pokolenie (65 lat i więcej) jest bardziej podzielone, z większym odsetkiem osób popierających karanie, ale nadal dominuje postawa przeciwna karaniu.

Miejsce zamieszkania:

 • Wieś: 35% raczej nie i 21% zdecydowanie nie. 20% raczej tak, 11% zdecydowanie tak, 13% trudno powiedzieć.
 • Miasta powyżej 500 000 mieszkańców: 41% raczej nie i 36% zdecydowanie nie. 11% raczej tak, 3% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.

Mieszkańcy wsi są bardziej podzieleni w swoich opiniach, z mniejszym, ale wciąż dominującym poparciem dla dekryminalizacji. W dużych miastach poparcie dla dekryminalizacji jest znacznie wyższe, co wskazuje na bardziej liberalne podejście w środowiskach miejskich.

Wykształcenie:

 • Podstawowe/gimnazjalne: 19% raczej nie i 17% zdecydowanie nie. 25% raczej tak, 21% zdecydowanie tak, 18% trudno powiedzieć.
 • Wyższe: 43% raczej nie i 35% zdecydowanie nie. 9% raczej tak, 5% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.

Osoby z wyższym wykształceniem wyraźnie opowiadają się przeciwko karaniu, z łącznym poparciem dla dekryminalizacji na poziomie 78%, co sugeruje, że wykształcenie może wpływać na bardziej liberalne poglądy. Osoby z niższym poziomem wykształcenia są bardziej podzielone, ale wciąż więcej jest przeciwników karania.

Grupa społeczna i zawodowa:

 • Kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem: 43% raczej nie i 43% zdecydowanie nie. 5% raczej tak, 4% zdecydowanie tak, 5% trudno powiedzieć.
 • Robotnicy niewykwalifikowani: 22% raczej nie i 29% zdecydowanie nie. 21% raczej tak, 6% zdecydowanie tak, 22% trudno powiedzieć.

Kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem wykazują silne poparcie dla dekryminalizacji, co odzwierciedla ich wyższą świadomość lub liberalne wartości. Robotnicy niewykwalifikowani są bardziej konserwatywni, ale nadal większość jest przeciwna karaniu.

Udział w praktykach religijnych:

 • Osoby regularnie uczestniczące w praktykach religijnych: 35% raczej nie i 12% zdecydowanie nie. 27% raczej tak, 13% zdecydowanie tak, 13% trudno powiedzieć.

Osoby regularnie uczestniczące w praktykach religijnych są bardziej skłonne do popierania karania za posiadanie marihuany, choć i tutaj przeważa postawa przeciwna karaniu.

Poglądy polityczne:

 • Lewica: 38% raczej nie i 37% zdecydowanie nie. 15% raczej tak, 5% zdecydowanie tak, 6% trudno powiedzieć.
 • Prawica: 36% raczej nie i 22% zdecydowanie nie. 18% raczej tak, 10% zdecydowanie tak, 14% trudno powiedzieć.

Zwolennicy lewicy są zdecydowanie przeciwni karaniu, co jest spójne z liberalnymi poglądami tej grupy. Osoby o prawicowych przekonaniach są bardziej podzielone, lecz większość również opowiada się przeciwko karaniu, co może świadczyć o szerokim społecznym konsensusie w kwestii dekryminalizacji marihuany.

Te statystyki wskazują na znaczące zróżnicowanie opinii w zależności od wielu czynników, co podkreśla złożoność debaty o dekryminalizacji marihuany. Wnioski z tych danych mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji na temat polityki narkotykowej w Polsce. Na podstawie wyników badań z 2022 roku oraz danych z 2023 roku, możemy dokonać szczegółowego porównania, które rzuca światło na ewolucję społecznych postaw wobec dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek w Polsce.

Porównanie z wynikami badań z 2022 roku

W 2022 roku, ponad 60% respondentów opowiadało się przeciwko karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek, co już wskazywało na znaczny wzrost tolerancji w społeczeństwie. W 2023 roku ten odsetek wzrósł do 73,4%, co świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego w zakresie poparcia dla dekryminalizacji.

Wiek

W 2022 roku, największe poparcie dla dekryminalizacji wyrażały młodsze grupy wiekowe (18-34 lata), gdzie poparcie wynosiło od 73% do 77%. Dane z 2023 roku potwierdzają, że młodsze pokolenia nadal są najbardziej przychylne zmianom w prawie, choć szczegółowe wartości procentowe mogą się różnić.

Miejsce zamieszkania

Mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) wykazywali w 2022 roku największą niechęć do karania za posiadanie marihuany (76% przeciwko karaniu). Trend ten utrzymuje się również w 2023 roku, podkreślając rolę miejskiego stylu życia w kształtowaniu postaw wobec marihuany.

Wykształcenie i zawód

W 2022 roku znaczna większość grup zawodowych i osób z różnym poziomem wykształcenia opowiadała się przeciwko karaniu za posiadanie marihuany. Osoby z wyższym wykształceniem (75%) oraz różne grupy zawodowe, w tym kadra kierownicza (67%) i freelancerzy (70%), wykazywały silne poparcie dla dekryminalizacji. Dane z 2023 roku potwierdzają tę tendencję, wskazując na szerokie poparcie w społeczeństwie, niezależnie od statusu zawodowego czy poziomu edukacji.

Poglądy polityczne

Badanie opinii publicznej z 2022 roku wykazało, że poparcie dla dekryminalizacji konopi nie jest zarezerwowane wyłącznie dla lewicy (72%), ale również znacząca część prawicy (55%) i centrum (64%) wyrażała się przeciwko karaniu. Dane z 2023 roku utrzymują tę różnorodność polityczną wśród zwolenników zmiany prawa.

Wnioski

Porównanie wyników badań z 2022 i 2023 roku jasno pokazuje, że poparcie dla dekryminalizacji posiadania niewielkich ilości marihuany na własny użytek w Polsce wzrasta w różnych grupach społecznych i demograficznych. Zmiany te świadczą o ewolucji społecznych postaw wobec marihuany i mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji na temat zmian w polskim prawodawstwie dotyczącym narkotyków.

Czas na dekryminalizację marihuany w Polsce!

Analiza wyników badań przeprowadzonych w latach 2022 i 2023 rzuca nowe światło na społeczne postrzeganie dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek w Polsce. Widać wyraźnie, że poparcie dla tej zmiany rośnie, co stanowi znaczący sygnał dla polskiego prawodawstwa i decydentów politycznych.

Badania wykazały, że większość Polaków nie popiera karania za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Ten trend jest coraz bardziej widoczny wśród różnych grup społecznych, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Co więcej, rosnące poparcie wśród młodych ludzi oraz osób z wyższym wykształceniem wskazuje na zmianę społecznego nastawienia wobec polityki narkotykowej.

W świetle tych wyników, nasuwa się pytanie o potrzebę przemyślenia obecnych regulacji. Polskie prawo, które wciąż traktuje posiadanie marihuany na własny użytek jako przestępstwo, wymaga dostosowania do społecznych oczekiwań i współczesnych realiów. Nie można ignorować głosu społeczeństwa, które opowiada się za bardziej humanitarnym i opartym na dowodach naukowych podejściem do polityki narkotykowej.

Zachęcamy do otwartej dyskusji na temat dekryminalizacji marihuany w Polsce. To ważny krok w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego systemu prawnego, który odzwierciedla współczesne wartości i postawy społeczne. Dialog społeczny i zaangażowanie w proces decyzyjny mogą przyczynić się do tworzenia prawa, które lepiej służy interesom publicznym, jednocześnie promując odpowiedzialność i edukację na temat substancji psychoaktywnych.

Czas na zmianę jest teraz. Niech ten rosnący głos społeczeństwa będzie inspiracją dla polityków i prawodawców do przemyślenia obowiązujących przepisów. Dekryminalizacja posiadania marihuany na własny użytek to nie tylko kwestia zmiany prawa, ale także krok w stronę bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Promocja!

  X-Max V3 PRO

  Original price was: 349 zł.Current price is: 279 zł.
 • Promocja! Mighty Plus waporyzator do suszu Storz * Bickel

  MIGHTY+ Waporyzator Storz & Bickel

  Original price was: 1799 zł.Current price is: 1399 zł.
 • Promocja!

  Młynek OCB Premium metalowy – 4 części sitko do pyłku

  Original price was: 79 zł.Current price is: 69 zł.
 • Promocja!

  VENTY – Waporyzator Storz & Bickel

  Original price was: 1999 zł.Current price is: 1649 zł.
 • Promocja! Volcano Classic - waporyzator stacjonarny

  Volcano Classic waporyzator stacjonarny Storz & Bickel

  Original price was: 1799 zł.Current price is: 1299 zł.

Mogą Cię zainteresować