- Reklama -
Banner

“Ustawa Kality” – SLD składa petycję o legalizację medycznej marihuany

SLD złoży do Sejmu petycję w sprawie legalizacji medycznej marihuany wraz z projektem “ustawy Kality” który ma uregulować tę kwestię. Projekt dopuszcza leczenie medyczną marihuaną oraz substancjami zawierającymi olej konopny. m.in. tzw. olej RSO zawierający substancję THC.

Politycy chcą również, aby Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy jest możliwe stosowanie tych środków w celach leczniczych. W tej sprawie wystosuje petycję do Rzecznika Spraw Obywatelskich z prośbą o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kontekście prawnej niemożności uzyskania, w ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, świadczenia zdrowotnego w formie dostępu do marihuany.

W konferencji prasowej w siedzibie SLD w piątek wziął udział b. rzecznik ugrupowania Tomasz Kalita, który zmaga się ze złośliwym guzem mózgu i w ubiegłym tygodniu wywołał na nowo dyskusję na temat medycznej marihuany pisząc na portalu społecznościowym, że mógłby mu pomóc olej z marihuany, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Konopie oraz b. kandydat Zjednoczonej Lewicy do Sejmu, Andrzej Dołecki który od lat walczy o legalizację medycznej marihuany, a także Paulina Janowicz, mama zmarłej cztery miesiące temu chorej na padaczkę Oli, w której leczeniu używano medycznej marihuany i która niewątpliwie wydłużyła jej życie.

- Reklama -
PsyloShop - sklep z growkitami grzybów psylocybinowych

Kalita określił obowiązujący w Polsce stan prawny jako “absurdalny”. – Dla mnie to jest dyskusja o prawie do wyboru metody leczenia – mówił podczas konferencji. – Ja oprócz tego, że się poddałem standardowym, konwencjonalnym metodom, bo jestem po sześciu tygodniach radio- i chemioterapii, chciałbym zwiększać, jak każdy, możliwości swojego leczenia metodami niekonwencjonalnymi. To mi się odbiera, to prawo mi się odbiera. Każdy na moim miejscu skorzystałby z wszelkich dostępnych metod. Niestety w Polsce skazuje się nas na to, żebyśmy biegali po Warszawie i szukali dilerów tego oleju, tak naprawdę nie wiedząc, co dostaniemy – dodał. Jako przykład państwa, w którym polityka w tym zakresie może wyglądać “zupełnie inaczej” wskazał Czechy, gdzie – jak powiedział – dostęp do medycznej marihuany został “unormowany”.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zapowiedział z kolei złożenie przez swoją partię dwóch petycji. Pierwsza ma być skierowana do Sejmu i zawierać apel o zmianę przepisów, która umożliwi stosowanie w lecznictwie medycznej marihuany oraz substancji zawierających olej konopny. Do petycji załączony zostanie przygotowany przez SLD projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nazwany “ustawą Kality”. Druga petycja ma zostać skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

-Zadajemy pytanie takie: jeżeli morfina jest stosowana do celów medycznych i to jest dopuszczalne tą ustawą, a zabroniona w tej ustawie do traktowania jako używka, to dlaczego ma nie być traktowana w ten sam sposób marihuana – mówił Czarzasty. – Tak nawiasem, Trybunał Konstytucyjny będzie miał okazję zająć się sprawą dotyczącą każdego obywatela, który nie daj boże by zachorował i któremu ten specyfik może byłby potrzebny – dodał.

Czarzasty zaznaczył, że jego ugrupowanie nie traktuje sprawy leczniczej marihuany jako sprawy politycznej. – Popieramy wszystkie inicjatywy które zmierzają do tego, żeby ludziom chorym pomóc – zapewnił, wskazując m.in. na projekt złożony w Sejmie przez klub Kukiz’15.

Lider SLD przypomniał też, że jego partia zgłaszała już trzykrotnie: w 2007, 2011 i 2015 r., projekty ustaw w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy treść petycji do Sejmu RP:

Petycja

w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – Ustawa o petycjach (Dz. U. z 5 września 2014 r. w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej składamy petycję zawierającą żądanie zmiany przepisów prawa, jednocześnie przedkładając projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.) w sposób umożliwiający dopuszczenie do stosowania w lecznictwie medycznej marihuany oraz substancji o charakterze leczniczym zawierających olej konopny, proponując jednocześnie, by rozwiązania prowadzące do zadośćuczynienia żądania stanowiącego przedmiot niniejszej petycji przybrały postać wynikającą z załącznika nr 1 do tego dokumentu.

Współczesny stan wiedzy medycznej pozwala przyjąć, że substancje zawarte w marihuanie mają działanie lecznicze i przeciwbólowe. W szczególności naukowo potwierdzone zostały pozytywne skutki stosowania wspomnianych środków w terapii nowotworów złośliwych. Badania wskazują, że pacjenci przyjmujący takie substancje w mniejszym stopniu odczuwają ból związany z chorobą nowotworową, a w niektórych przypadkach sprzyjają zahamowaniu jej rozwoju. Tymczasem obecnie kwestia związana ze stosowaniem w lecznictwie medycznej marihuany i pozyskiwanych z niej substancji leczniczych nie została uregulowana prawnie. Ten stan rzeczy nie zasługuje na aprobatę. Prowadzi on bowiem do sytuacji, w której osoby cierpiące na ciężkie schorzenia, w tym w szczególności – choroby nowotworowe, zmuszone są w celu walki z chorobą do naruszania obowiązującego porządku prawnego, narażając się jednocześnie na odpowiedzialność karną. Jak należy zaś sądzić, każdy człowiek chory powinien mieć prawną możliwość zastosowania wszelkich substancji, które w świetle wiedzy medycznej rokują poprawę jego stanu zdrowia.

W ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej postulować w szczególności należy wprowadzenie dwóch rozwiązań.

Po pierwsze, pełnej możliwości przywozu i wywozu medycznej marihuany i pozyskiwanych z niej substancji leczniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w obowiązującym brzmieniu nie rozróżnia w katalogu substancji psychotropowych marihuany sprowadzanej w celach leczniczych, co powoduje, że jej obrót na terenie naszego kraju jest zabroniony. Za złamanie tego przepisu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Powoduje to, że polscy pacjenci nie mają legalnego dostępu do medycznej marihuany i pozyskiwanych z niej substancji leczniczych, a w konsekwencji, ażeby wyczerpać wszelkie możliwości poprawy stanu zdrowia, narażają się na odpowiedzialność karną.

Po drugie, pełnej dopuszczalności stosowania terapii środkami leczniczymi zawierającymi olej konopny. Dzisiejszy stan prawny uniemożliwia bowiem wprowadzenie na szeroką skalę leczenia środkami na bazie oleju konopnego. Ponadto możliwe jest zastosowanie procedury mającej na celu zakup leku na bazie oleju konopnego w zagranicznych aptekach, jednakże wymaga on indywidualnej zgody ministra. Taka właśnie procedura stosowana jest w przypadku dzieci dotkniętych padaczką lekooporną. Nie rozwiązuje to jednak kwestii związanych z leczeniem chorób i uśmierzaniem bólu za pomocą środków leczniczych na bazie oleju konopnego. Ma to szczególne znaczenie w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 4 listopada 2014 roku (sygn. SK 55/13; OTK-A 2014, nr 10, poz. 111) wskazał on bowiem, że ustawowy zakaz obrotu środkami określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jest konieczny, podkreślając jednocześnie konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dopuszczalności obrotu olejem konopnym dla celów leczniczych.

Z tych przyczyn Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.) we wskazanym zakresie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Bongo gigant 90cm

  Bongo Gigant 90 cm / 4 mm

  279 
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 
 • Growkit Golden Teacher

  Growkit Golden Teacher Full Auto – PsyloShop.pl

  179 

Mogą Cię zainteresować