Dołącz do nas

Badania

Marihuana i haszysz najpopularniejszymi nielegalnymi używkami wśród polskiej młodzieży

legalizacja marihuany utrudnia nastolatkom dostęp do marihuany

Marihuana i haszysz pozostają najbardziej popularnymi nielegalnymi używkami wśród polskiej młodzieży. Spada spożycie dopalaczy, jednak coraz więcej młodych osób sięga po leki uspokajające – wskazuje nowy raport przeprowadzony przez CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Najnowszy raport “Młodzież 2018” został przeprowadzony jesienią 2018 roku na grupie 1609 uczniów z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (18-19 lat).

Używanie leków nasennych

Jednym z najbardziej alarmujących trendów jest sięganie przez młodzież po leki nasenne i uspokajające, które nie wymagają posiadania recepty. W ciągu ostatniego roku 14 procent ankietowanych stosowało leki bez zaleceń lekarza. To w porównaniu do 2016r. oznacza wzrost o 5%. Eksperci sugerują, że powodem takiego stanu może być narastający stres lub przemoc szkolna, której doświadczyło aż 41% uczniów.

Marihuana i haszysz najpopularniejszymi używkami

Z badań wynika również, że najpopularniejszymi nielegalnymi używkami pozostają marihuana i haszysz, jednak ich popularność spada. Jeszcze w 2016r. do przynajmniej jednorazowego korzystania z marihuany przyznało się 42% uczniów. W 2018r. liczba ta spadła do 38 procent.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar w roku 2018 marihuanę lub haszysz zażywał co piąty uczeń (20%, w 2016 roku – 21%), a w ciągu ostatnich 30 dni – co dziesiąty (10%, w 2016 roku – 9%).  W tym samym czasie wzrosło jednak spożycie nasennych środków uspokajających.

Amfetamina, ecstasy, substancje halucynogenne, dopalacze

Mniej popularnymi używkami wśród polskiej młodzieży są amfetamina, ecstasy czy substancje halucynogenne, do których używania przyznało się 4-6 procent badanych.

Cieszyć może fakt, że młodzież coraz rzadziej używa dopalaczy. Jeszcze w 2010 roku aż 11,4% badanych przyznało, że choć raz spróbowało dopalaczy. W 2016r. było to już tylko 3,5 procent, a w 2018r. – 1,1%. Używanie dopalaczy w ciągu ostatnich 30 dni zadeklarowało tylko 0,7 procent badanych nastolatków.

Młodzież za medyczną marihuaną

W corocznym badaniu “Młodzież” po raz pierwszy zapytano o stosunek do stosowania konopi w celach medycznych – większość badanych opowiedziała się „za”, przeciw było niespełna 2% (nieco ponad jedna dziesiąta nie miała zdania).

Spożycie alkoholu wśród młodzieży

W badaniu przeprowadzonym w roku 2018, podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki.

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w 2018 roku: 74% (72% w 2016) uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2018) – wódkę i inne mocne 237 alkohole, a 43% (41% w 2016) – wino. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpiła stabilizacja wskaźników dotyczących picia napojów alkoholowych. Częstość picia wymienionych trzech grup alkoholi w poszczególnych latach ilustruje poniższy wykres.

Łatwość zdobycia substancji

Odsetki badanych określających zdobycie większości substancji psychoaktywnych jako trudne kształtowały się na poziomie 21%–31%. Najłatwiejsza do zdobycia spośród substancji nielegalnych była marihuana (44% badanych jej zdobycie oceniało jako łatwe).

Warto zauważyć niewielki spadek dostępności „dopalaczy”. Według pomiaru z 2018 roku zmniejszył się odsetek osób oceniających dostęp do nich jako łatwy (spadek z 20% w 2013 do 13% w 2018).

Badanie pt. Młodzież realizowane jest od początku lat 90. przez Fundację CBOS, a od 2003 roku we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Susz CBD Sklep
Susz CBD Sklep

Opublikowany

dnia

Kliknij aby skomentować

Skomentuj artykuł!

avatar
  Subskrybuj temat  
Powiadom o

Badania

Ile powinieneś mieć lat, aby móc legalnie kupić marihuanę?

Opublikowany

dnia

Ile powinieneś mieć lat, aby móc legalnie kupić mariuhanę? Minimalny wiek potrzebny do zakupu i konsumpcji marihuany

Naukowcy z BMC Public Health twierdzą, że ustalili optymalny minimalny wiek inicjacji z marihuaną, biorąc pod uwagę rozwój mózgu, a także minimalizację powszechności marihuany na czarnym rynku.

W ciągu ostatniej dekady legalizacja marihuany rozprzestrzeniała się w niespotykanym dotąd tempie; Australijskie Terytorium Stołeczne, Kanada, 11 stanów USA, Urugwaj już zalegalizowały marihuanę, a kilka innych krajów i stanów USA wydaje się być gotowych, aby pójść w ślady państw, które uregulowały produkcję i sprzedaż konopi indyjskich do celów rekreacyjnych.

Obecnie nie wygląda na to, by trajektoria legalizacji marihuany w najbliższym czasie miała zwolnić, co sprawia, że konieczne jest pełne zrozumienie konsekwencji, jakie marihuana wywiera na ludzki organizm – szczególnie u nastolatków. Ze względu na ogólną nielegalność konopi indyjskich, ilość badań dotyczących marihuany została w dużej mierze stłumiona, przez co wiele ważnych aspektów dotyczących wpływu konopi indyjskich na ludzki zdrowie nie zostało zbadanych.

Chociaż nawet jeśli używanie marihuany niesie ze sobą niepożądane skutki uboczne dla rozwijającego się mózgu, to utrzymywanie marihuany w szarej strefie nie jest dobrym rozwiązaniem. Osoby uzależnione oraz pacjenci nadal używają konopi indyjskich, niezależnie od tego, czy są legalne, czy nie. Oznacza to, że rządy chcące zalegalizować marihuanę muszą zachować równowagę w określeniu idealnego minimalnego wieku uprawniającego do zakupu i konsumpcji konopi indyjskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie młodzi ludzie nie zostaną zachęceni do używania marihuany z czarnego rynku.

Naukowcy z BMC Public Health przeprowadzili badanie, które ich zdaniem wykazało idealny minimalny wiek niezbędny do zakupu i konsumpcji konopi indyjskich, biorąc pod uwagę wiele zmiennych.

W populacyjnym przekrojowym badaniu wykorzystano dane z kanadyjskich badań monitorujących używanie tytoniu (CTUMS) przeprowadzonych w latach 2004–2012 i jego uaktualnionej wersji, dwuletniego kanadyjskiego badania na użytkownikach tytoniu, alkoholu i marihuany (CTADS) przeprowadzonego w 2013 i 2015 r. W tym badaniu raz w roku przeprowadzano wywiady z blisko 20 000 osobami w wieku 15 lat i starszymi.

W badaniu stwierdzono, że chociaż używanie konopi indyjskich przed 21 rokiem życia może prowadzić do niższego poziomu wykształcenia, to „wyniki życiowe związane z pierwszym użyciem konopi indyjskich w wieku 19 lat są lepsze, niż te związane z pierwszym użyciem konopi indyjskich w wieku 18 lat, ale nie różnią się znacząco od tych, w których osoba po raz pierwszy użyła marihuany między 21 i 25 rokiem życia.”

Podsumowując, naukowcy wykazali bardzo niewielkie zmiany w zakresie niepożądanych skutków palenia marihuany w wieku 19 lub 21 lat, chociaż ta druga liczba pozwala czarnemu rynkowi na przyciągnięcie większej ilości konsumentów poniżej 21 roku życia. Na podstawie tych badań państwa i kraje rozważające legalizację marihuany mogą rozsądnie ustalić minimalny wiek niezbędny do zakupu marihuany na 19 lat.

Susz CBD Sklep
Susz CBD Sklep
Czytaj dalej

Badania

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na konsumentów marihuany? Czy palą więcej?

Opublikowany

dnia

Ludzie na całym świecie zmieniają swoje codzienne nawyki, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ale jak zmieniły się nawyki konsumentów marihuany? Czy zmienili swoje metody konsumpcji i unikają wspólnego palenia jointów?

W nowej ankiecie przeprowadzonej przez AmericanMarijuana.org badacze starali się dowiedzieć, jak bardzo użytkownicy marihuany zmienili swoje nawyki konsumpcyjne w związku z pandemią koronawirusa. W badaniu zebrano odpowiedzi od ponad 1000 regularnych użytkowników marihuany. Mieli oni odpowiedzieć na pytania dotyczące trendów konsumpcji, zmianach w ilości zużywanych konopi i potencjalnych obaw związanych z powikłaniami zdrowotnymi.

Ogólnie rzecz biorąc, większość użytkowników marihuany zaczęła samodzielnie konsumować konopie z waporyzatora, bonga, jointa lub vape pena i nie dzieli się nimi ze znajomymi. 71 procent respondentów stwierdziło, że zaprzestali tradycyjnego przekazywania jointa, aby zminimalizować ryzyko zarażenia. Mimo to prawie 30% regularnych palaczy stwierdziło, że nadal dzieli się jointem ze swoimi znajomymi.

Jeśli chodzi o ilość marihuany spożywanej od początku kryzysu, trudno było znaleźć wyraźny wzorzec. Prawie 40 procent respondentów stwierdziło, że spożywa taką samą ilość konopi jak zwykle, a 29 procent stwierdziło, że pali więcej. 26 procent stwierdziło, że rzadziej pali, a prawie 6 procent stwierdziło, że zaprzestało używania konopi.

Chociaż wiele organizacji sugerowało konsumentom konopi ograniczenie palenia i przejście na produkty spożywcze, to 70 procent ankietowanych stwierdziło, że nie zmienili swoich preferencji dotyczących używania konopi. Większość respondentów stwierdziła, że nie wierzy, że palenie zioła zwiększy ich podatność na zarażenie koronawirusem.

Na dzień dzisiejszy dostawy konopi indyjskich na legalnym i nielegalnym rynku chwastów pozostały względnie stabilne. Nadal nie jest jednak jasne, czy trendy konsumpcyjne zmieniły się znacznie bardziej w stanach, w których nakazano zamknięcie sklepów z konopiami, lub w krajach, gdzie marihuana jest nielegalna.

Zobacz też: Czy marihuana może zabić koronawirusa?

Susz CBD Sklep
Susz CBD Sklep
Czytaj dalej

Popularne