- Reklama - Susz konopny CBD Cannabis Light

Marihuana i haszysz najpopularniejszymi nielegalnymi używkami wśród polskiej młodzieży

Marihuana i haszysz pozostają najbardziej popularnymi nielegalnymi używkami wśród polskiej młodzieży. Spada spożycie dopalaczy, jednak coraz więcej młodych osób sięga po leki uspokajające – wskazuje nowy raport przeprowadzony przez CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

legalizacja marihuany utrudnia nastolatkom dostęp do marihuany
- Reklama - nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Najnowszy raport “Młodzież 2018” został przeprowadzony jesienią 2018 roku na grupie 1609 uczniów z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (18-19 lat).

Używanie leków nasennych

Jednym z najbardziej alarmujących trendów jest sięganie przez młodzież po leki nasenne i uspokajające, które nie wymagają posiadania recepty. W ciągu ostatniego roku 14 procent ankietowanych stosowało leki bez zaleceń lekarza. To w porównaniu do 2016r. oznacza wzrost o 5%. Eksperci sugerują, że powodem takiego stanu może być narastający stres lub przemoc szkolna, której doświadczyło aż 41% uczniów.

Marihuana i haszysz najpopularniejszymi używkami

Z badań wynika również, że najpopularniejszymi nielegalnymi używkami pozostają marihuana i haszysz, jednak ich popularność spada. Jeszcze w 2016r. do przynajmniej jednorazowego korzystania z marihuany przyznało się 42% uczniów. W 2018r. liczba ta spadła do 38 procent.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar w roku 2018 marihuanę lub haszysz zażywał co piąty uczeń (20%, w 2016 roku – 21%), a w ciągu ostatnich 30 dni – co dziesiąty (10%, w 2016 roku – 9%).  W tym samym czasie wzrosło jednak spożycie nasennych środków uspokajających.

- Reklama - Cannabis Light logo

Amfetamina, ecstasy, substancje halucynogenne, dopalacze

Mniej popularnymi używkami wśród polskiej młodzieży są amfetamina, ecstasy czy substancje halucynogenne, do których używania przyznało się 4-6 procent badanych.

Cieszyć może fakt, że młodzież coraz rzadziej używa dopalaczy. Jeszcze w 2010 roku aż 11,4% badanych przyznało, że choć raz spróbowało dopalaczy. W 2016r. było to już tylko 3,5 procent, a w 2018r. – 1,1%. Używanie dopalaczy w ciągu ostatnich 30 dni zadeklarowało tylko 0,7 procent badanych nastolatków.

Młodzież za medyczną marihuaną

W corocznym badaniu “Młodzież” po raz pierwszy zapytano o stosunek do stosowania konopi w celach medycznych – większość badanych opowiedziała się „za”, przeciw było niespełna 2% (nieco ponad jedna dziesiąta nie miała zdania).

- Reklama - nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Spożycie alkoholu wśród młodzieży

W badaniu przeprowadzonym w roku 2018, podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki.

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w 2018 roku: 74% (72% w 2016) uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2018) – wódkę i inne mocne 237 alkohole, a 43% (41% w 2016) – wino. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpiła stabilizacja wskaźników dotyczących picia napojów alkoholowych. Częstość picia wymienionych trzech grup alkoholi w poszczególnych latach ilustruje poniższy wykres.

spozycie alkoholu mlodziez

Łatwość zdobycia substancji

Odsetki badanych określających zdobycie większości substancji psychoaktywnych jako trudne kształtowały się na poziomie 21%–31%. Najłatwiejsza do zdobycia spośród substancji nielegalnych była marihuana (44% badanych jej zdobycie oceniało jako łatwe).

Warto zauważyć niewielki spadek dostępności „dopalaczy”. Według pomiaru z 2018 roku zmniejszył się odsetek osób oceniających dostęp do nich jako łatwy (spadek z 20% w 2013 do 13% w 2018).

Badanie pt. Młodzież realizowane jest od początku lat 90. przez Fundację CBOS, a od 2003 roku we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Najnowsze
- Reklama -Telemedika - recepta na medyczną marihuanę
Wybrane dla Ciebie
ReklamaVaporShop.pl
Mogą Cię zainteresować
- Reklama -Nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl
- Reklama -