Legalizacja marihuany nie wpływa na jej używanie przez młodzież – wskazują nowe badania

Wpływ legalizacji marihuany na jej używanie przez młodzież

Pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, czy używanie konopi indyjskich wśród nastolatków wzrosło lub spadło w państwach i stanach, które zalegalizowały konopie indyjskie dla dorosłych. Okazuje się, że według ostatnich badań, legalizacja marihuany nie ma większego wpływu na jej używanie przez młodzież.

Badanie zatytułowane „Legalizacja marihuany i zapobieganie jej używaniu przez nastolatków” zostało opublikowane w The American Journal of Public Health. Podczas badania naukowcy przyjrzeli się wzorcom używania konopi indyjskich u młodzieży w latach tuż przed i po legalizacji. Poziomy używania konopi indyjskich w stanach, które zalegalizowały marihuanę do celów medycznych lub rekreacyjnych były podobne.

Celem badania było „określenie wpływu legalizacji marihuany rekreacyjnej w Kalifornii na używanie marihuany wśród nastolatków i młodych dorosłych oraz rozróżnienie, czy jakiekolwiek zmiany wynikają z legalizacji”

„Wbrew twierdzeniom wielu przeciwników legalizacji, zmiany w polityce dotyczącej marihuany w poszczególnych stanach nie doprowadziły do żadnego znaczącego wzrostu używania konopi indyjskich wśród młodych ludzi” – powiedział zastępca dyrektora NORML Paul Armentano w odniesieniu do wyników badania.

Paul Armentano dodał, że żadne z państw i stanów, które zalegalizowały marihuanę nie zdecydowały się na jej ponowną kryminalizację, ponieważ efekty legalizacji są pozytywne.

„Ogólnie rzecz biorąc, większość wyborców uważa, że te zasady dotyczące używania przez dorosłych działają zgodnie z zamierzeniami, dlatego żadne państwo, które zalegalizowało używanie konopi indyjskich w celach medycznych lub dla dorosłych, nigdy nie uchyliło swojego prawa”.

„Młodzież z Kalifornii nie wykazała znaczącego wzrostu używania marihuany po legalizacji konopi dla dorosłych”, wyjaśnia dalej badanie. „W rzeczywistości wskaźniki spożycia marihuany wśród młodych ludzi w Kalifornii były niższe niż te zgłaszane przez młodych ludzi w Pensylwanii [gdzie marihuana jest nielegalna – przyp. red] w tym samym okresie.

Spójne wyniki wielu badań

Wiele innych artykułów i badań podaje podobne wyniki, wskazując, że legalna marihuana nie jest szczególnie kojarzona ze wzrostem używania konopi przez młodzież. Chociaż może istnieć pośredni związek między postawą wobec konopi indyjskich w danym państwie a jej używaniem przez młodzież, to nie ma bezpośredniego związku wynikającego z legalizacji.

„Chociaż legalizacja rekreacyjnej marihuany nie była związana ze zmianami w używaniu marihuany wśród młodzieży w Kalifornii, po legalizacji w Kalifornii zaobserwowaliśmy zwiększone wskaźniki jej używania w Pensylwanii” – kontynuuje badanie. „Przepisy dotyczące rekreacyjnej marihuany mogą być pośrednio związane z używaniem marihuany przez młodzież, ponieważ nastawienie do marihuany staje się bardziej liberalne”.

„Podsumowując, rozpowszechnienie używania marihuany wśród nastolatków utrzymywało się na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 20 lat, pomimo znacznych zmian w jej legalności w Stanach Zjednoczonych w tym okresie” – podsumowuje badanie.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
CBD z konopi włóknistych, a CBD z marihuany - jaka jest różnica?

CBD z marihuany vs. CBD z konopi włóknistych – jaka jest różnica?

Używanie marihuany po pracy nie wpływa negatywnie na wydajność w pracy

Używanie marihuany po pracy nie wpływa negatywnie na wydajność pracownika