- Reklama - Susz konopny CBD Cannabis Light

Komisja Europejska nie popiera zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie konopi

Przed marcową sesją Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających (UNODC) organ wykonawczy Unii Europejskiej zaproponował, aby państwa członkowskie UE głosowały za dwoma z sześciu zaleceń dotyczących regulacji konopi zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Trwają prace nad legalizacją marihuany w Unii Europejskiej
- Reklama - nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Jeśli sugestia Komisji Europejskiej zostanie przyjęta przez kraje należące do UE, to kraje członkowskie będą głosowały jednogłośnie podczas Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających w Wiedniu, a dwa wnioski popierane przez Komisję mają znacznie większą szansę na zatwierdzenie, niż sześć wniosków.

Jedyną zaletą wspólnego stanowiska w tej sprawie jest jednak tylko to, że kraje UE powinny poprzeć usunięcie konopi indyjskich z załącznika IV konwencji z 1961 r. Usunięcie konopi i żywicy konopnej z załącznika IV Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961r. oznaczałoby, że marihuana i żywica konopna mają wartość medyczną. Komisja proponuje jednak odroczenie decyzji w sprawie dwóch innych wniosków i odrzucenie trzeciego.

Komisja Europejska poprosiła WHO o „dalszą ocenę” zalecenia, aby “preparaty CBD zawierające nie więcej niż 0,2% THC nie podlegały kontroli międzynarodowej.”

Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających (CND) ma 53 członków z prawem głosu. Trzynastu z 53 członków to przedstawiciele krajów UE, a jeśli tych 13 zagłosuje jednakowo, to będą mieli oni prawie jedną czwartą wszystkich głosów w CND.

- Reklama - Cannabis Light logo

Komisja Europejska zaproponowała głosowanie za następującymi zaleceniami:

  • Usunięcie marihuany i żywicy konopnej z załącznika IV konwencji z 1961 r.

Obecnie marihuana i żywica konopna są ujęte zarówno w załączniku I, jak i załączniku IV traktatu z 1961 r. Ta kombinacja jest zarezerwowana dla substancji, które zasługują na najwyższy poziom kontroli i które nie posiadają właściwości medycznych lub są one ograniczone.

Usunięcie konopi indyjskich i żywicy konopnej z załącznika IV konwencji z 1961 r. nie będzie oznaczało żadnej znaczącej zmiany w poziomie kontroli międzynarodowej, ponieważ będą one nadal uwzględnione w załączniku I.

Jednak usunięcie z załącznika IV „byłoby korzystne dla rozwoju zbiorowej wiedzy zarówno o użyteczności terapeutycznej, jak i wszelkich szkodach spowodowanych marihuaną”, według Komisji.

- Reklama - nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Kolejne zalecenie WHO, które popiera Komisja, to:

  • Dodanie dronabinolu (syntetyczny odpowiednik Δ⁹-THC) i tetrahydrokannabinolu (Δ⁹-THC) do wykazu I konwencji z 1961 r. i, jeśli te zalecenia zostaną przyjęte, usunięcie ich z traktatu z 1971 r.

Komisja Europejska popiera to zalecenie, ponieważ przeniesienie THC do załącznika I konwencji z 1961 r. – i usunięcie go z konwencji z 1971 r. – „Oznacza brak zmian w międzynarodowym poziomie kontroli” i może „ułatwić wdrożenie środków kontroli w państwach członkowskich”.

Do dalszej oceny

Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie „zajęły stanowisko, że zalecenie nie powinno zostać poddane pod głosowanie, a WHO powinna zostać poproszona o dalszą ocenę” w odniesieniu do następujących dwóch wniosków:

  • Usunięcie wyciągów i nalewek z konopi indyjskich z załącznika I konwencji z 1961 r.

WHO zaleciła usunięcie tej kategorii produktów z traktatu z 1961 r., ponieważ ekstrakty i nalewki obejmują „różnorodne preparaty o zmiennym stężeniu THC”, przy czym niektóre są niepsychoaktywne i mają „obiecujące zastosowania terapeutyczne”.

Komisja Europejska zaproponowała dalszą ocenę przypisu mówiącego, że:

  • Preparaty zawierające głównie kanabidiol i nie więcej niż 0,2% tetrahydrokannabinolu delta-9 nie będą podlegały kontroli międzynarodowej

Komisja Europejska zaproponowała dalszą ocenę, ponieważ propozycja „nie ma widocznego uzasadnienia dla zdrowia publicznego” dla tej zmiany i „trudno jest w pełni ocenić jej konsekwencje”.

Zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej preparaty CBD są obecnie traktowane jako „ekstrakty i nalewki z konopi indyjskich” w załączniku I do Konwencji o środkach odurzających”. Komisja argumentowała, że wniosek WHO „obniżyłby obecny poziom kontroli tych produktów”.

Przeciwko

Komisja UE zaleciła krajom członkowskim głosowanie przeciwko:

  • Dodaniu preparatów THC spełniających określone kryteria do załącznika III z Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających (1961).

Zgodnie z zaleceniem WHO jest mało prawdopodobne, aby niektóre leki farmaceutyczne z THC były nadużywane przez pacjentów, dlatego należy je dodać do załącznika III traktatu z 1961 r., który ma niższy poziom kontroli niż załącznik I.

WHO zasugerowała włączenie preparatów z załącznika III „wytwarzanych przez syntezę chemiczną lub jako preparat z konopi indyjskich, które są łączone z jednym lub większą ilością składników i w taki sposób, że delta-9 tetrahydrokanabinol (THC) nie może być odzyskany za pomocą łatwo dostępnych środków. ”

Komisja Europejska zaproponowała głosowanie przeciwko tej zmianie, ponieważ „może to spowodować dodatkowe obciążenie regulacyjne dla państw członkowskich”.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Najnowsze
- Reklama -Telemedika - recepta na medyczną marihuanę
Wybrane dla Ciebie
ReklamaVaporShop.pl
Mogą Cię zainteresować
- Reklama -Nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl
- Reklama -