Dołącz do nas

Badania

Ołów, miedź, metale ciężkie i pestycydy w olejkach CBD. Zobacz, które olejki CBD są zanieczyszczone

Zanieczyszczone olejki CBD mogą zawierać metale ciężkie, pestycydy, ołów i miedź

W 2018 r. Observatorio Español de Cannabis Medicinal – OECM (hiszpańskie medyczne obserwatorium marihuany) przeprowadziło badanie analityczne próbek olejów z konopi bogatych w kannabidiol (CBD). W szczególności zbadano dwie różne partie 15 marek olejów, które najczęściej są stosowane przez pacjentów w Hiszpanii.

Analizy obejmowały stężenie (CBD), wraz z koncentracją fitotokannabinoidów A9-tetrahydrokannabinol (THC), kwas tetrahydrokannabinolowy (THCA) i kwas kannabidiolowy (CBD-A), a także ewentualna obecność zanieczyszczeń chemicznych, mianowicie metali cieżkich i pestycydów.

Badania zostały przeprowadzone przez wykwialifikowany personel techniczny pracujący w:

Reklama Susz CBD Sklep
  • Narcotics Analysis Unit of the Public Health Laboratory of Madrid
  • Laboratorium Fundación CANNA

Podsumowanie uzyskanych wyników:

  • 5 z 15 analizowanych olejów (Cannamor 2,5%, Enecta 3%, Vitalhemp 2,5%, Endoca 3% i Sativida 4%) wykazały stężenie CBD odpowiadające poziomom na etykiecie w obu badanych seriach.
  • 3 z 15 analizowanych olejów (Cibiday 4,5-5%, Royal Queen Seeds 2,5% i Cibdol 2,5%) wykazały stężenie CBD, które odpowiada etykiecie w jednej z ich partii, ale nie w drugiej.
  • 7 z 15 analizowanych olejów (CBD Cure 10%, Medihemp 6%, Cannabigold 10%, Sensiseeds 3%, MyCBD 2%, De Primera 2,5% i Vitrovit 2,5%) mają poziomy CBD, które nie odpowiadają oznaczeniu w żadnej z obu partii. W niektórych przypadkach (CBD Cure 10%, Cannabigold 10%, Lot 2 Medihemp 6% i Lot 2 MyCBD 2%), rozbieżność mogłaby wynikać z niepełnej dekarboksylacji CBDA. W innych przypadkach (Sensiseeds 3%, Medihemp 6% i De Primera 2,5%) wykryto umiarkowanie niższe poziomy CBD, niż te oznaczone na opakowaniu. W innych przypadkach (Vitrovit 2,5% i De Primera 2,5%) wykryto znacznie niższe ilości CBD, niż te na opakowaniu. W jednym przypadku (partia 1 myCBD 2%) wykryto ilości CBD wyższe niż te na opakowaniu.

Metale ciężkie w olejkach CBD

Ogólnie poziomy analizowanych metali w próbkach uznano za nieistotne. Jedyny wyjątkami były Cannamor 2,5%, w których wykryto 0,48 mg/kg ołowiu, a w olejku Endoca 3%, w wykryto 3,8 mg/kg miedzi. W każdym razie żadna z tych dwóch wartości nie jest uważana za niebezpieczną dla zdrowia.

Pestycydy w olejkach CBD

Poziomy pestycydów w analizowanych próbkach uznano za niskie i nie zagrażające ludzkie konsumpcji. Należy jednak zauważyć, że w niektórych partiach olejków wykazano stężenie pestycydów w ilościach przekraczających limit bezpieczny dla zdrowia. Te „wolne od pestycydów” oleje to Cannamor 2,5%, Enecta 3%, Cannabigold 10%, Cibdol 2,5%, Sativida 4% i De Primera 2,5%.

Kilka firm używa na swojej etykiecie takich określeń jak „naturalne fitokannabinoidy” / „1000mg fitokannabinoidów” (Cannabigold 10%), „ekstrakt z oleju konopnego” (CBD Cure 10%), „ekstrakt CBD” / „olej konopny” (Vitalhemp 2.5 %), „Ekstrakt z konopi” / „CBD i inne korzystne fitotokanabinoidy” (De Primera 2,5%) lub „olej CBx” / „olej konopny” (Vitrovit 2,5%), które są mylące dla konsumenta, ponieważ olejki mogą zawierać nieokreślone fitotokannabinoidy inne niż CBD.

Jedna marka (Medihemp 6%) podkreśla „olej CBD” na swojej etykiecie, chociaż zawiera znaczne ilości CBDA. Kilka firm podkreśla terminy takie jak „100% konopi ekologicznych” (Endoca 3%), „kultura organiczna” (MyCBD 2%) „rolnictwo ekologiczne” (Medihemp 6%), „100% naturalne” (Sensiseeds 3%) lub „certyfikowana ekologiczna żywica konopna ”(CBD Cure 10%) na swoich etykietach, chociaż dają pozytywne wyniki dla metali ciężkich i pestycydów. Dwie marki podkreślają, że ich produkt jest jest zgodny ze standardami GMP (Endoca 3% i Sativida 4%). Trzy marki nie podają numeru partii (Cibiday 4,5-5%, Sativida 4% i De Primera 2,5%).

Podsumowanie

  • Tylko 5 z 15 olejów CBD zawiera w dwóch analizowanych partiach, stężenie CBD odpowiadające poziomom na etykietach
  • Poziomy analizowanych metali i pestycydów są uważane za niskie i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jednak niektóre oleje są bardziej zanieczyszczone, niż inne.
  • Wskazane byłoby, aby firmy uważnie przeglądały etykietowanie swoich produktów i sprawdzały, czy zawartość kannabinoidów w olejkach odpowiada ich zawartości na etykiecie
  • Biorąc pod uwagę różne analizowane parametry, oleje, które w tym badaniu wydają się być najbardziej odpowiednie do spożycia przez ludzi to Enecta 3% (partie 0-205 i 0-331) oraz Sativida 4%(partie nie ponumerowane)

Zamów legalnego jointa CBD
na www.CannabisLight.pl


Opublikowany

dnia

Kliknij aby skomentować

Skomentuj artykuł!

avatar
  Subskrybuj temat  
Powiadom o

Badania

Smog jest bardziej niebezpieczny, niż palenie marihuany?

Opublikowany

dnia

Smog jest bardziej szkodliwy, niż marihuana

W przeciągu tysięcy lat używania konopi przez ludzi nie odnotowano ani jednego przypadku śmierci spowodowanego używaniem marihuany. Tymczasem nowy raport pokazuje, że smog zabija dziesiątki tysięcy ludzi rocznie – tylko w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że smog w Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy, niż w Polsce, a najnowsze dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 67,000 Polaków

Zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze szkodliwym wpływem na zdrowie ludzi, w tym zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru mózgu. Naukowcy z University of Manchester, opublikowali 16 stycznia raport w czasopiśmie The Journal of Physiology, pokazując, że chociaż zanieczyszczenia mogą negatywnie wpływać na serce gatunków morskich, to efekt ten ma także zastosowanie wśród ludzi.

Innymi słowy, wiedza zdobyta podczas badania ekosystemu morskiego może pomóc w ochronie klimatu i zdrowia naszej planety, a także w poprawie zdrowia ludzkiego, ponieważ podstawowe mechanizmy fizyczne są podobne.

Reklama Susz CBD Sklep

Smog zabija, marihuana nie

„Wiemy, że zanieczyszczenie powietrza może mieć bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie serca i układu krążenia” – powiedział dr Jeremy Pearson, zastępca dyrektora medycznego British Heart Foundation, który częściowo sfinansował badania.

„Przegląd ten podsumowuje mechanizmy przyczyniające się do upośledzenia funkcji serca. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia naszego serca, dlatego BHF (British Heart Foundation) wzywa rząd do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza do norm wyznaczonych przez WHO. (Światowa Organizacja Zdrowia – przyp. red.) ”

Około 11 000 chorób niedokrwiennych serca i zgonów spowodowanych udarem mózgu w Wielkiej Brytanii każdego roku można przypisać zanieczyszczeniu powietrza, szczególnie z powodu cząstek stałych (PM) lub małych cząstek w powietrzu, które powodują problemy zdrowotne (PM 2,5). PM2,5 jest jednym z najniebezpieczniejszych rodzajów pyłu zawieszonego. Chociaż wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne dla ludzi, to wpływ smogu na ludzkie zdrowie nie został do końca zbadany. Naukowcy dowiedli jednak, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza powoduje szereg niebezpiecznych zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Naukowcy podsumowują badania stwierdzeniem, że narażenie na szkodliwe działanie smogu związane jest z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi ssaków, takimi jak miażdżyca, przerost serca, dysfunkcja skurczu serca, zaburzenia rytmu serca oraz zmianami w genach. Chociaż intensywne i regularne używanie marihuany może mieć pewne negatywne konsekwencje zdrowotne, to nawet częsta konsumpcja konopi indyjskich nie prowadzi do tak poważnych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Przez tysiące lat używania konopi przez ludzi, nie odnotowano ani jednego przypadku śmierci bezpośrednio skorelowanego z używaniem marihuany. Dla porównania, najnowsze badania wskazują, że oddychanie skażonym powietrzem jest równie szkodliwe, co palenie papierosów, a nawet powoduje obniżenie poziomu inteligencji. Dane Ministerstwa Zdrowia wskazywały, że smog zabija ok. 67 tys. Polaków rocznie.

Zamów legalnego jointa CBD
na www.CannabisLight.pl


Czytaj dalej

Badania

Używałeś marihuany przed 16 rokiem życia? Możesz być gorszym kierowcą

Opublikowany

dnia

Przejeżdżanie na czerwonym świetle, nadmierna prędkość, przekraczanie linii dzielącej pasy ruchu, a nawet potrącenia pieszych – to niektóre z niebezpiecznych zachowań kierowców, którzy są intensywnymi użytkownikami marihuany i którzy zaczęli jej używać przed 16 rokiem życia, wskazują najnowsze badania. Najważniejszym wynikiem badań jest to, że kierowcy gorzej prowadzili nie tylko w momencie, kiedy byli pod wpływem marihuany, ale także 12 godziny po ostatnim użyciu.

W badaniu opublikowanym w ubiegły wtorek w Drug and Alcohol Dependence poproszono intensywnych użytkowników marihuany o jazdę samochodem w symulatorze.

„Intensywne używanie marihuany zostało zdefiniowane jako codzienne lub prawie codzienne , co najmniej cztery lub pięć razy w tygodniu i przynajmniej 1500 razy w ciągu życia”, powiedziała Staci Gruber, dyrektor programu Marijuana Investigations for Neuroscientific Discovery (MIND) w McLean Hospital , największego dydaktycznego szpitala psychiatrycznego w Harvard Medical School.

Reklama Susz CBD Sklep

W czasie testów na symulatorze grupa nie używała marihuany co najmniej 12 godzin, a na podstawie testów moczu nie była odurzona THC. Mimo niewielkiej ilości THC w organizmie, intensywni użytkownicy gorzej wykonywali zadania związane z kierowaniem pojazdem niż osoby niebędące użytkownikami.

Najgorsi kierowcy? Ci, którzy zaczęli używać regularnie przed 16 rokiem życia.

„Przed 16 rokiem życia mózg jest szczególnie wrażliwy na rozwój neurologiczny, nie tylko na konopie indyjskie, ale także na inne narkotyki, alkohol, choroby, kontuzje” – powiedziała Gruber.

„Kiedy spojrzeliśmy na użytkowników konopi i podzieliliśmy ich na tych, którzy wcześnie przeszli inicjację z konopiami (przed 16 rokiem życia) oraz osoby, które później zaczęły używać marihuany, prawie wszystkie negatywne różnice między tymi dwiema grupami przypisano grupie, która zaczęła używać marihuany przed 16 rokiem życia”, powiedziała Gruber.

„Wczesna ekspozycja na marihuanę wydaje się przysparzać większych trudności przy złożonych zadaniach poznawczych, takich jak prowadzenie pojazdu.”

„Badania wykazały, że wczesne używanie konopi indyjskich, wiąże się z gorszą wydajnością poznawczą” – powiedziała Mary Kathryn Dahlgren, współautorka badań. “W szczególności chodzi o zadania kontrolowane przez najbardziej frontalną część mózgu, która kontroluje nasze impulsy.”

Naukowcy nie są jednak pewni, czy używanie marihuany prowadzi do zaburzenia tej najbardziej frontalnej części mózgu, czy może osoby z zaburzeniem w tej części mózgu częściej używają marihuany.

“Czy to wczesne używanie konopi indyjskich napędza te różnice? To pytanie naprawdę wymaga odpowiedzi w przyszłych badaniach, a naukowcy powinni zbadać te osoby, zanim zaczną używać marihuany”.

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy marihuany wykazali zaburzenia prowadzenia pojazdów w porównaniu z uczestnikami, którzy nie byli konsumentami konopi. Powodowali więcej wypadków, jeździli z nadmierną prędkością oraz przekraczali linię rozdzielającą pasy jezdni. Co ciekawe, kiedy osoby używające marihuany zostały podzielone na dwie grupy (pierwsza grupa rozpoczęła regularnie używać marihuany poniżej 16 roku życia, a druga po ukończeniu 16 lat), wykryto znaczące upośledzenie zdolności u osób, które przed 16 rokiem życia zaczęły intensywnie używać marihuany.

Zamów legalnego jointa CBD
na www.CannabisLight.pl


Czytaj dalej

Popularne