- Reklama -
Banner

Podsumowanie posiedzenia komisji ds. legalizacji marihuany

5 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany, podczas którego posłanka Paulina Matysiak dokonała porównania 2 ustaw o numerach 1699 (projekt Jarosława Sachajko dotyczący konopi włóknistych) i 1701 (projekt ustawy m.in. o uprawach medycznej marihuany). Oba projekty ustaw będą procesowane w Sejmie już 13 stycznia br.

Ustawa 1701 zmienia aż 15 ustaw, w tym ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy ona regulacji tematu upraw, zezwoleń i nadzoru upraw medycznej marihuany oraz wprowadzenia prawnego pojęcia “stan po użyciu tetrahydrokannabinolu” oraz “stanu upojenia tetrahydrokannabinolem”. Ustawa ta mówi również o wprowadzeniu zaświadczeń lekarskich o długotrwałym stosowaniu medycznej marihuany, przetwarzaniu i przerabianiu na własny użytek produktów leczniczych z konopi innych niż włókniste, refundacji medycznej marihuany oraz kilku innych kwestiach.

Ustawa 1699 zmienia ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, porusza temat upraw, zezwoleń i nadzoru upraw oraz zmianę definicji konopi włóknistych, ziela konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi. Oba projekty ustaw będą procedowane 13 stycznia podczas pierwszego czytania na sali plenarnej.

Regulacja upraw medycznej marihuany

Kwestia zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste w ustawie z druku 1701 jest rozwiązana w sposób następujący:

 • zezwolenie może uzyskać przedsiębiorca lub inny rodzaj podmiotu, tak jak w przypadku upraw konopi włóknistych
 • zezwolenie uzyskuje się od wójta, burmistrza lub prezydenta. Zezwolenie może być wydane po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Producentów Konopi Innych Niż Włókniste, który może być wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • W ustawie z druku 1699 zezwolenie otrzymuje instytut badawczy, który nadzorowany jest przez ministra właściwego ds. rolnictwa po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Wymagania infrastrukturalne dla upraw medycznej marihuany zgodnie z drukiem ustawy 1699:

Hala przeznaczona do uprawy marihuany na cele medyczne musi być adekwatna do rozmiaru uprawy i musi być wyposażona w:

 • system oświetleniowy
 • wentylację
 • system nawadniania
 • system monitoringu
 • system ewidencji i lokalizacji roślin
 • magazyn
 • suszarnia
 • miejsce do konfekcjonowania
 • systemy ds. kontroli jakości surowca
 • laboratorium do wyposażone do oceny jakości roślin i suszu

Inne kwestie zawarte w obu projektach ustaw

Stan po użyciu THC i stan upojenia THC

Ustawa 1701 ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego pojęcie “stan po użyciu tetrahydrokannabinolu” i “stan upojenia tetrahydrokannabinolem” – analogiczny do stanu po spożyciu alkoholu. Zmiana ma regulować i rozróżniać kwestię prowadzenia pojazdów pod wpływem THC i po spożyciu THC.

Refundacja leków z konopi innych niż włókniste

Ustawa z druku 1701 zakłada usunięcie zakazu refundacji leków z konopi innych niż włókniste, aby dopuścić możliwość refundacji medycznej marihuany.

Przetwarzanie produktów leczniczych z konopi innych niż włókniste

Ustawa 1701 wprowadza zmiany, zgodnie z którymi nie popełnia przestępstwa ten, kto przetwarza lub przerabia na własne potrzeby produkty lecznicze przygotowane z produktów farmaceutycznych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Kształcenie lekarzy i farmaceutów

W standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty przewiduje się wprowadzenia zagadnień dotyczących medycznego zastosowania CBD, co ma przyczynić się do zwiększenia dostępności terapii opartych na produktach bogatych w CBD.

Zaświadczenie lekarskie o długotrwałym stosowaniu produktów leczniczych z konopi

Ustawa 1701 proponuje wprowadzenie standaryzacji zaświadczeń lekarskich dotyczących długotrwałego stosowania produktów leczniczych z konopi, w tym możliwość wystawienia zaświadczenia w formie elektronicznej.

Zmiana definicji konopi

Ustawa z druku 1699 zmienia definicję konopi włóknistych, ziela konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi. Zmiany w definicjach mają dotyczyć głównie stężenia THC, które ma rozróżniać konopie włókniste od ziela konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi.

Nadzór nad uprawami (RFID)

Ustawa 1699 wymaga wprowadzenia technologii zdalnego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłu danych zawartych na etykietach na każdej z uprawianych roślin, umożliwiając indywidualną identyfikację każdej z roślin.

Uprawnienia do kontroli upraw ma posiadać Główny Inspektor Farmaceutyczny, który przed wydaniem pozwolenia na uprawę ma zasięgnąć opinii komendy wojewódzkiej w zakresie zabezpieczenia wstępu na teren uprawy, miejsca zbioru oraz przechowywania. Przygotowane mają zostać również dwa wykazy:

 • osób uprawnionych do wejścia (w tym imię i nazwisko oraz numer pesel)
 • pojazdów uprawnionych do wjazdu (w tym markę samochodu oraz numer rejestracyjny)

Proponuje się, aby sposób zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych uwzględniał przygotowanie do zastosowania środków sygnalizujących naruszenie zabezpieczeń, a także zapewnienie stałego monitoringu całej uprawy. Teren upraw ma być również przygotowany do uniemożliwienia wejścia na teren uprawy, miejsc zbioru oraz przechowywania zbiorów.

Uwagi do projektu ustaw 1701 i 1699

W posiedzeniu wziął również udział Pan Piotr Jabłoński z Biura ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, który w imieniu Ministerstwa Zdrowia przedstawił uwagi dotyczące obu projektów ustaw. Obecnie Ministerstwo Zdrowia prowadzi proces konsultacji, które mają doprowadzić do przygotowania opinii rządu ws. proponowanych rozwiązań.

Jeśli chodzi o druk 1701, to w toku opinii jakie do tej pory zebrało Ministerstwo Zdrowia budzi on “poważne wątpliwości i wymaga bardziej precyzyjnych rozwiązań”. Wątpliwości wskazane w wypowiedzi Pana Piotra Jabłońskiego to:

 • Wprowadzenie pojęcia “stan po użyciu tetrahydrokannabinolu” – MZ zauważa, że ustawa nie definiuje takiego pojęcia dla żadnej innej substancji. Wprowadzenie takiej definicji dla THC byłoby dużym wyłomem, a niemożliwe jest wprowadzenie podobnych definicji dla innych substancji, które są wyszczególnione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W projekcie ustaw nie uzasadniono w sposób precyzyjny celu wprowadzenia do polskiego stanu prawnego “stanu po spożyciu THC” i nie wskazuje w jaki sposób zmiany te pozwolą na osiągnięcie podstawowego celu ustawy, czyli zwiększenia dostępności pacjentów do terapii lekami z konopi innych niż włókniste oraz obniżenia ich cen.
 • Rozszerzony podmiotowo i przedmiotowo zakres wykroczeń i przestępstw. W przedstawionych ustawach rozszerzono zakres zachowań zabronionych, co może przełożyć się na zwiększenie liczby spraw trafiających do sądów. Nie oszacowano również skali oraz kosztów tych zmian – wskazuje Piotr Jabłoński.
 • Zwiększenie limitów dla osób regularnie przyjmujących THC – wątpliwości MZ budzi również zwiększenie limitów dla pacjentów używających marihuany do celów medycznych. Wątpliwości budzą również przepisy dotyczące uprawnień do badania stężenia THC we krwi podejrzanego o popełnienie przestępstwa, które zawężają już obowiązujące uprawnienia służb w tym zakresie.

Ministerstwo Zdrowia zauważa, że słusznym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie kwestii upraw konopi innych niż włókniste do celów medycznych, które wskazane zostały w projekcie ustawy 1699 oraz propozycji dotyczącej konopi włóknistych określonych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałanie narkomanii oraz o krajowym ośrodku wsparcia rolniczego (druk 1611). Zaproponowane w nich zmiany pozwalają na osiągnięcie celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii przy jednoczesnym wsparciu rozwoju upraw konopi w Polsce.

Pytania od uczestników

Po wypowiedzi Piotra Jabłońskiego z Biura ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom przyszedł czas na pytania od uczestników spotkania. Swoje pytania zadali m.in. poseł Dobromir Sośnierz z partii Konfederacja, Damian Sobczyk (Wiem co ćpiem), Adrian Sitarz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi. Całej dyskusji gości można posłuchać od 11:32 w odtwarzaczu umieszczonym poniżej.

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Promocja!

  Fenix Titanium PRO+ 420VAPE

  Original price was: 449 zł.Current price is: 399 zł.
 • Promocja! Volcano Classic - waporyzator stacjonarny

  Volcano Classic waporyzator stacjonarny Storz & Bickel

  Original price was: 1799 zł.Current price is: 1299 zł.
 • Promocja!

  Młynek OCB Premium metalowy – 4 części sitko do pyłku

  Original price was: 79 zł.Current price is: 69 zł.
 • Promocja!

  Fenix Titanium waporyzator

  Original price was: 399 zł.Current price is: 319 zł.
 • Growkit APE

  Growkit APE Full Auto – PsyloShop.pl

  189 

Mogą Cię zainteresować