Po 60 latach ONZ wykreśliło marihuanę z tabeli najgroźniejszych narkotyków!

Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających (CND) przyjęła w środę zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące usunięcia konopi i żywicy konopnej z wykazu IV Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. Wśród państw, które poparły zmianę klasyfikacji konopi, znalazła się również Polska.

onz usuwa marihuane z tabeli najgrozniejszych narkotykow
- Reklama - nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl

Historyczne głosowanie w Wiedniu może mieć daleko idące konsekwencje dla światowego przemysłu konopi indyjskich, od regulacji prawnych po badania naukowe nad konopiami i ich zastosowaniem jako leku.

Rekomendacja 5.1 przyjęta stosunkiem głosów 27:25 ma bardzo ważne znaczenie. Może pomóc w przyspieszeniu legalizacji marihuany do celów medycznych na całym świecie, ponieważ w końcu CDN uznało, że konopie indyjskie posiadają zastosowanie w medycynie.

Dla państw, w których prawo odzwierciedla harmonogram ONZ w ich ustawodawstwie krajowym, może to prowadzić do zmiany regulacji na szczeblu krajowym i usunięcia przeszkód w używaniu konopi indyjskich do celów rekreacyjnych i medycznych.

Wyniki głosowania mogą zachęcić kraje należące do ONZ do ponownej oceny tego, jak konopie indyjskie są klasyfikowane na ich własnych listach środków odurzających, potencjalnie torując drogę do dalszych badań nad medyczną marihuaną i jej stosowaniem w leczeniu różnych dolegliwości.

Chociaż ten ruch nie zwalnia całkowicie konopi z jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r, to jest to gigantyczny krok przede wszystkim w kierunku normalizacji postrzegania roli marihuany w medycynie, ale także ogólnie w naszym społeczeństwie.

Narkotyki wymienione w wykazie IV traktatu z 1961 r. – gdzie do środy konopie indyjskie znajdowały się obok heroiny – stanowią podgrupę tych, które już znajdują się w Wykazie I. W wykazie I znajdują się narkotyki o dużym potencjalne do nadużywania i nieposiadające właściwości medycznych. Harmonogramy międzynarodowych konwencji dotyczących kontroli narkotyków kategoryzują narkotyki pod względem ich użyteczności medycznej i możliwych szkód, jakie mogą wyrządzić.

Od dawna oczekiwana decyzja zapadła około 60 lat po tym, jak konopie indyjskie zostały po raz pierwszy włączone do najsurowszej kategorii narkotyków w Jednolitej Konwencji z 1961 r. – jednego z trzech traktatów, na których opiera się międzynarodowy system kontroli narkotyków.

Zalecenia WHO dotyczące marihuany zostały po raz pierwszy ujawnione w styczniu 2019 r. jako część złożonego pakietu sześciu propozycji związanych z konopiami. Państwom członkowskim zajęło prawie dwa lata, aby przeanalizować konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia propozycji.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Najnowsze
- Reklama -Telemedika - recepta na medyczną marihuanę
Wybrane dla Ciebie
ReklamaVaporShop.pl
Mogą Cię zainteresować
- Reklama -Nasiona marihuany GanjaFarmer.com.pl
- Reklama -